Nagy Örs


null
A mesteri befejezése után néhány évig tanítottam a marosvásárhelyi tanítóképzőben (óraadóként), a Bolyai Farkas Líceumban valamint az Elektromaros Líceumban. Jelenleg a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumban tanítok matematikát és doktorandusz vagyok a Szegedi Tudományegyetem didaktika doktori iskolájában. Az elemi matematika és a matematikadidaktika a fő kutatási és érdeklődési területem, jelenleg a heurisztikus gondolkodás taníthatóságának kérdéskörét tanulmányozom. Eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogy a diákok és tanárok potenciálja az aktuális oktatási rendszerben messzemenően nincs kiaknázva.

Approximated Poncelet con gurations(megjelenés alatt)
Measuring with unscaled pots – algorithm versus chance (megjelent – Electronic Journal of Mathematics & Technology; Oct2010, Vol. 4 Issue 3, p298)
Kíváncsiság vezérelt matematikaoktatás (Elhangzott az „Új utak és módok az oktatásban” című neveléstudományi konferencián – Kolozsvár 2010. április 30–május 2.)

Leave a Reply