Páll Olga


null
A Márton Áron Líceumban tanítok és rendszeresen tartok szakköröket, részt vállalok a tehetségnapok és egyéb rendezvények előkészítésében és lebonyolításában. A diákokkal való közvetlen emberi kapcsolatot az oktatás egyik legfontosabb, de sajnos egyre gyakrabban elhanyagolt elemének tekintem.

Leave a Reply