Tájékoztatás a Teodidaktos Humanitárius Alapítványról, illetve a Lyceum Alapítványról

Bentlakó diákok névsora

 

Ösztöndíjak

A 2016-2017-es tanévben a következő ösztöndíjakat folyósítottuk a bentlakó diákjainknak az iskolák igazgatóival  folytatott megbeszélések alapján:

Sávos ösztöndíjak – a bentlakó diák tanulmányi eredményétől függően:

1. Az Apáczai Líceum igazgatóságának közlése alapján az Encyklopédia Egyesület az alábbiak szerint biztosít sávos ösztöndíjat:

15 lej/tanítási nap –legalább 9,25-ös általános osztályzat esetén;

13 lej/tanítási nap –legalább 8,75-9,24 közötti általános osztályzat esetén;

11 lej/tanítási nap –8,75-nél kisebb általános osztályzat esetén;

 

2. A Báthory Líceum 2016-2017. tanév első félévében az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden bentlakó diákját legalább 50%-os bentlakási kedvezményt biztosító ösztöndíjban részesítette. A Szent Mihály plébánia, a Lyceum Alapítvány és a Báthory Szülői Szövetség segítségével minden más ösztöndíjat sikerült 50%-ra kiegészíteni: így a több mint 23 éves bécsi Szent István Egylet ösztöndíját, Nagy István és Enikő, Rónai Péter és Mónika több mint 13 éves, valamint Szabó Sándor és Olga ösztöndíj-támogatását.

Köszönettel tartozunk a már hagyományos támogatónknak számító Power Belt cég igazgatójának, Túrós Árpád úrnak, aki  2017-ben sem feledkezett meg rólunk, valamint a Bendkopp vállalat tulajdonosának, Veres Károly úrnak, aki jelentős összeggel lépett be támogatóink körébe.

A tanév II.félévétől kezdődően a sávos ösztöndíj nagyságát a diák első félévben elért tanulmányi eredményéhez kötöttük, az előző tanévben meghatározottak szerint:

100%-os ösztöndíj 10-es általános osztályzat esetén

50%-os ösztöndíj 9,40-9,99 közötti általános osztályzat esetén;

30%-os ösztöndíj 9-9,39 közötti általános osztályzat esetén;

20%-os ösztöndíj 8,50-8,99 közötti általános osztályzat esetén;

10%-os ösztöndíj 8,49-nél kisebb általános osztályzat esetén;

Az elkövetkező tanévekben IX.osztályos bentlakó báthorys diákokra az első félévben továbbra is az 50%-os támogatás érvényes. A II. félévtől a többi diákkal együtt a megfelelő sávos ösztöndíjban részesülnek.

 

3. A Brassai Sámuel Líceum igazgatósága egyéni elbírálás alapján a Brassai Alapítványon keresztül biztosít ösztöndíjat diákjai számára.

A legmagasabb általános osztályzatot elérő bentlakó diák, függetlenül az iskolától, ahova jár, 75%-os ösztöndíjban részesül.

Az érvényben levő rendelkezések értelmében a bármely tantárgyból megbukó, vagy nem 10-es magaviseletű diák nem részesülhet ösztöndíjban.

 

PADOC- ösztöndíj

A Teodidaktos Alapítvány nyertes pályázata lehetővé tette, hogy a 2016-2017-es tanév első felében 18, a második félévben 20 legmagasabb általános osztályzatot elért bentlakó diák 60%-os ösztöndíjban részesüljön, függetlenül attól, hogy melyik líceum diákja.

A nyertes PADOC pályázat az ösztöndíjakon kívül lehetővé tette:

Állandó támogatónk

tamogato

Alapítványunk 25 éves fennállása alatt a legnagyobb összegű, több mint 200 000 lejes pályázatát, melynek segítségével a lánybentlakás tetőzetének cseréje, a faanyagának tartósítása és a ház teljes hőszigetelése megvalósult, sikerrel zártuk le.

A Bethlen Gábor Alap folyamatos meghívásos pályázatának köszönhetően, 2017-ben is a közel 30 000 lejes támogatást a két bentlaká közköltságeinek a kifizetésére használtuk fel. Az innen felszabadult összeg segítségével megfelelően készíthettük fel bentlakásinkat a 2017-2018-as tanévre. Mindkét bentlakásban alapos javítási munkálatokat végezhettünk, megvalósítottuk az egészségügyi helyiségek higiénizálását, kiegészíthettük az étkészleteket, kicserélhettünk néhány konyhagépet.

Lyceum Alapítvány

Az Alapítvány Ifjúsági Házában ebben a tanévben is folyatódtak a hagyományos tevékenységek: erdei iskola 8 elemi osztály részvételével, 4 tanulmányi tábor, valamint évfordulós találkozók.

A Torockói Ifjúsági és Alkotóház előző évebn megkezdett felújítási programjának megfelelően, ebben a tanévben folytattuk a ház padlózatának lakkozását, az épületek faanyagának tartósítását, és befejeztük az ablakok cseréjét.

Az Alapítvány ebben a tanévben is biztosította 8 érettségiző diák Báthory-díjának költségeit.

Ezúton mondunk köszönetet a tanulmányi táborokat szervező és irányító tanárkollégáknak, Szilágyi Judit igazgatóhelyettesnek és az Erdei iskola-programban résztvevő tanítóknak.