Felvétel a 2015-2016-os tanévre

Felvételi lehetőség
A diákok pályázat útján nyerhetnek felvételt a bentlakásba. Pályázhatnak azok a vidéki diákok, akik Kolozsvár valamelyik középiskolájában magyar tannyelven tanulnak és magaviseleti jegyük 10-es.

Szolgáltatások
A bentlakások a diákjaiknak megfelelő életkörülményeket és tanulási feltételeket nyújtanak. A kollégiumi életet a Házirend, a Napirend és a Szolgálatos tanuló feladatrendje szabályozza és ennek betartása minden bentlakó részére kötelező.
A kollégium az elszállásoláshoz az ágyneműt, annak mosatását, vasalását biztosítja. A bentlakásban a reggelit, a tízórait és a vacsorát, az Agape vendéglő önkiszolgálójában pedig az ebédet fogyaszthatják el a bentlakók.

A bentlakásokban internet hozzáférhetőség van.

Fizetési kötelezettség, ösztöndíjak
A bentlakók fizetési kötelezettsége, a munkanapoktól függően, körülbelül 600 lej.
Az Alapítvány a Báthory Líceum illetve Apáczai Líceum igazgatóságával egyeztetve, ezen líceumok bentlakó diákjainak alanyi jogon átlagban 50%-os illetve 40%-os kedvezményt nyújt ösztöndíj formájában.
A tanulmányi eredménytől függően a 2015-2016-os tanévtől ez a százalék növekedhet vagy csökkenhet. A 10-es tanulmányi átlagot elért tanuló térítésmentesen lakhat a bentlakásban. A IX. osztályos diákok a tanév első félévében megkapják az 50%-os kedvezményt nyújtó ösztöndíjat, majd a második félévben az tanulányi eredményüktől függően részesülnek ösztöndíjban. Így a báthorys bentlakó diákok fizetési kötelezettsége kb. havi 300 lej, az apáczais diáké kb. 360 lej. A bukó vagy a nem 10-es magaviseletű tanuló elveszti ösztöndíját.

Az ösztöndíjak anyagi fedezetét a két iskola igazgatósága biztosítja.