Iskola másként – kíváncsiságvezérelt matematikatevékenységek


„Tanulj többet, legyél jobb!” címmel zajlott az egész országban az idei iskola másként hét. A SimpleX Egyesület idén öt iskola részéről is meghívást kapott, így került sor öt helyszínen, több mint 20 tevékenységre az egyesület közreműködésével.
Margittán, április 2-án, a Horváth János Elméleti Líceumban 4 tevékenység zajlott.
V.-VI. osztályosoknak, Sherlock Holmes-ként, sikerült eligazodniuk egy logikai dzsungelben, valamint néhány információból egy történetet felépíteni, így megtapasztalhatták a matematikai logika néhány gyakorlati alkalmazását.
A VII.-VIII. osztályos tanulók rájöttek néhány nem triviális csempézésre, amely segítségével bebizonyították a Pitágorász-tételt illetve levezettek egy ismert trigonometriai összefüggést.
IX.-X. osztályos tanulók egy puzzle-szerű játék segítségével bebizonyították a Bolyai-Gerwien tételt.Érdekes felimerés volt, hogy ami néhányuknak egyértelmű, miszerint két azonos területű síkidom véges vágással átdarabolható egymásba, az a matematikában egy tétel.
A XI.-XII. osztályos tanulóknak lehetőségük volt az élesztőgomba viselkedésének vizsgálatára, számítógép segítségével kísérleti adatokból valamilyen szabályosság megtalálására.
A tevékenységeket András Szilárd, Hadnagy Kinga, Gazsi Zsanett vezették a helyi matematikatanárok, Betuker Enikő és Jakab Ottó segítségével.

Szovátán, április 3-án az S. Illyés Lajos Általános Iskola ötödikes illetve hatodikos diákjai vehettek részt ilyen matematikai tevékenységeken. Az V. osztályos diákoknak alkalmukvolt különböző méretű pálcák segítségével megérteni a törtek fogalmát, illetve felismerhették a törtekkel végzett műveletek néhány tulajdonságát. Ezzel egy időben a hatodikosok néhány egyszerű bizonyítási módszerrel ismerkedtek meg színezésekkel, lefödésekkel, kirakásokkal kapcsolatban. A tevékenységeket András Szilárd és Kocsis Zsuzsanna vezette, a helyi iskola részéről Madaras Beáta vett részt a tevékenységeken.

A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium tanulóinak négy nap is lehetőségük volt érdekes matematikai tevékenységeken részt venni. Április 2-án illetve 3-án a kilencedikesek összefüggést fedeztek fel a pletykálási szokás és az információ torzulás között, valamint bogok és gyöngyök segítségével a Pascal-háromszög néhány tulajdonságát fedezték fel, amely által kitisztáztak Newton binomiális képletével kapcsolatosan néhány tudnivalót. Ugyanakkor, egy másik tevékenység során pontrendszerek és sokszögek súlypontjait szerkesztették meg, ezáltal kicsit újraértékelték az elmélet és a gyakorlat viszonyát.
Április 4-én a XI.-XII. osztályosok egy kis betekintést nyerhettek számítógép segítségével lineáris fraktálok és természetbeli objektumok (pl. levelek, fák, páfrányok) modellezésébe. Ezzel párhuzamosan a nyolcadikosok megtanulhatták, hogyan kell köbgyököt vonni egy természetes számból.
Ezután a IX.-X. osztályos tanulók Márai Sándor egyik írása részletének kódolt változatát fejtették meg, amellyel egyidőben a középiskolások ördölakatok szétszedésével próbálkozhattak.
A következő nap a XI.-XII. osztályosok a gyógyszerek felszívódását modellezték, és néhány olyan kérdésre sikerült választ találniuk, mint „Mitől függ a gyógyszer adagolási dózisa és ütemezése?”„Hogyan változik a gyógyszer koncentrációja a szervezetben az idő függvényében?”, „Hogyan kell rögzíteni az adagolási dózist és az adagolás időpontját, hogy néhány adagolás után a szervezetben levő hatóanyag megadott korlátok között legyen?”, „Hogyan kell a kezdődózist beállítani, hogy a gyógyszer koncentrációja már az adagolás kezdetétől megadott korlátok között legyen?”. E tevékenység után az érdeklődők megismerkedhettek néhány trükkel az ördöglakatok szétszedésével kapcsolatosan, majd a feladatuk az volt, hogy néhány fa ördöglakat esetén eltávolítsák a piros karikát illetve visszahelyezzék az eredeti állapotukba. A tevékenységeket Tamási Csaba, Páll Olga, Szatmári Mária, András Szilárd, Kocsis Zsuzsanna vezették.

A csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceumban is zajlottak az Iskola Másképp héten SimpleX tevékenységek. A hatodikos zene, illetve rajz osztályosok Matekország királyának palotájában varázsszőnyegek átköltöztetésével segítették a királylány kezére pályázó hercegeket. A tizedikes képzőművészeti, illetve architektúra szakos diákok szintén megismerhették Matekország királyi palotájának rendhagyó építésű szobáit. A hercegeknek ők is segítettek, hogy boldoguljanak a varázsszőnyegekkel, majd egy másik foglalkozás során azután is nyomozhattak, hogy melyik hercegbe szerelmes a királylány.A tevékenységek alapjául az itt, illetve itt található cikkek szolgáltak. A foglalkozások a Sapientia Egyetem nyílt napjainak részét is képezték, ezeket Csata Lili (Nagy István Művészeti Líceum) és Zsombori Gabriella (Sapientia EMTE, SimpleX Egyesület) vezették le. A tevékenységek során készült poszterekből kiállítást rendez a vakáció utáni héten a Nagy István Művészeti Líceum.
Program:
április 2.   8-11 Kibe szerelmes a királylány? – X. B
április 3.   8-10 A varázsszőnyeg átköltöztetése – VI. A
április 4.   9-11 A varázsszőnyeg átköltöztetése – VI. B
11-14 A varázsszőnyeg átköltöztetése – X. B

Kolozsváron, április 5.-én a Báthory István Elméleti Líceumban Szilágyi Judit felügyeletében logikai játszóház zajlott, ahol az érdeklődő diákok a Happy Cube készlettel illetve különböző fa ördöglakatokkal játszhattak.

 

Leave a Reply