Matematika és Informatika Didaktikai Kutatások Konferencia


A Debreceni Egyetem Matematika és Számítástudományok Doktori Iskola Didaktika Programja és a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem 2013. január 25–27. között nemzetközi matematika és informatika módszertani konferenciát szervezett Nagyváradon.

A magyar nyelvterületeken oktató, kutató matematika és informatika középiskolai tanárok, matematika-didaktikusok, főiskolai és egyetemi oktatók, kutatók, PhD-hallgatók részére meghirdetett rendezvényen részt vettek még különböző felsőoktatási intézmények matematika, fizika és informatika oktatási
területén dolgozó szakemberei Izraelből, Németországból, Svédországból, Szlovákiából.

A konferencia célja a matematika és informatika területén született legújabb kutatási eredmények bemutatása, új és hatékony oktatási elméletek és módszerek bemutatása, és nem utolsósorban szakmai találkozó a különböző főiskolák, egyetemek, műhelyek szakemberei közötti kapcsolattartás, kapcsolatteremtés céljából.

A három nap alatt 4 plenáris előadás és két szekcióban mintegy 41 előadás hangzott el, valamint 2 poszter lett kiállítva.

András Szilárd (Babeş–Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, SimpleX Egyesület, Csíkszereda) Kíváncsiságvezérelt matematikaoktatás, elméletben és gyakorlatban című plenáris előadásában a PRIMAS-projekt IBL (Inquiry Based Learning) és CPD (Continuous Professional Development) koncepcióját, valamint ezekre a koncepciókra épített tananyagok, tanítási kísérletek és továbbképzések tapasztalatait ismertette több esettanulmány és saját fejlesztésű tananyag alapján.

A három nap során elhangzott előadások hat témakörbe sorolhatók: modern eszközök alkalmazása matematikaórákon, egyetemi hallgatók matematikai felkészültsége, matematika-módszertan, kíváncsiságvezérelt matematikaoktatás, informatika és alkalmazások, matematikai alkalmazások (fizika, gazdaság).

A kíváncsiságvezérelt matematikaoktatás témakörben a SimpleX Egyesület tagjai tartottak előadásokat:
Nagy Örs: Kisebb kutatási feladatok a kíváncsiságvezérelt matematikatanítás tükrében;
Zsombori Gabriella, András Szilárd:Gondolatmenet-építés Van Hiele-típusú keretrendszerre alapozva;
Szilágyi Judit: Számelméleti fogalmak bevezetése Van Hiele-típusú keretrendszerre épített tevékenységek
segítségével;
Csapó Hajnalka: Függvényfogalom kialakítása Van Hiele-típusú keretrendszerre épített tevékenységek segítségével;
Tamási Csaba: Súlypontok a geometriában és a valóságban.

A konferencia részletes beszámolóját itt olvashatják.

Leave a Reply