Magunkról


A SimpleX Egyesület tagjai Erdély több városában (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely) foglalkoznak tehetséggondozással, tananyagfejlesztéssel, alternatív didaktikai módszerekkel, didaktikai kutatásokkal és egyéb olyan tevékeny-
ségekkel, amelyek egy korszerű oktatás elengedhetetlen részei. Az elmúlt 20 év alatt az egyesület tagjai rendszeresen működtettek szakköröket, szerveztek versenyeket, táborokat, továbbképzőket, több európai projektben vettek részt (DQME II, PRIMAS). A SimpleX Egyesület tagjai által létrehozott emelt szintű tankönyvsorozat Romániában az egyetlen olyan középiskolai tankönyvsorozat, amelyhez segédkönyvek is tartoznak, amelyet ugyanaz a csapat egy egységes koncepcióra épített, és amely ingyenesen hozzáférhető elektronikus változatban az interneten (a nyomtatott változatából több ezer példányt kaptak ingyenesen a magyarul tanuló középiskolai diákok). Tevékenységeink arra az alapvető szemléletmódra épülnek, mely szerint a matematikát lehet élvezetesen, a diákok számára vonzóan is tanítani, érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a játékokra, a kíváncsiságvezérelt oktatásra, az interdiszciplinaritásra, a gyakorlati alkalmazásokra, a valós szituációk matematikai modellezésére. Tapasztalatunk az, hogy az elmélyülésre, a közösségépítésre, a közösségi feladatvállalásra nagy szükség van manapság, hisz az általános életvitel ezt kevésbé támogatja. Az egyéni és közösségi érdekek egyre fokozottabb elkülönülése kezdi azt eredményezni, hogy társadalmi intézmények az alapvető funkciójukat nem teljesítik, így egyre több olyan problémával szembesülünk, amelynek hosszú távon súlyos következményei lehetnek, és amelyeknek orvoslása a rendszeren belül nem lehetséges a rendszer sajátosságai miatt. Gondolunk itt a hosszú távú tehetségápolás hiányára műszaki és általában reálterületeken, a tanárképzés hiányosságaira, az interdiszciplinaritás hiányára az oktatásban, az egyéni fejlődés egyénre szabott segítésére, a tényleges felelősség érzetének és tudatának teljes hiányára a társadalom majdnem minden szintjén és a lista nagyon hosszasan folytatható lenne. Egyesületünk elsősorban az ilyen jellegű problémák megoldására összpontosít Erdélyi dimenzióban.

Felkészítő táborok, műhelyek
• Ifjú tehetségek akadémiája I-II, Székelyudvarhely,7 napos intenzív felkészítő tábor:
o 2012. február – 67 diák, Erdély 15 iskolájából
o 2011. március – 56 diák Erdély 14 iskolájából

• Szakkörök a Csíki medence 4-8 osztályos diákjainak 2011/2012-es tanévben, 75 diák; 2012/2013-as tanévben 60 diák

• Kíváncsiságvezérelt tevékenységek:
o „Tanulj többet, legyél jobb” – iskola másként hét (4 nap): 5 iskola, 4 város
Horváth János Elméleti Líceum (Margitta)
S. Illyés Lajos Általános Iskola (Szováta)
Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda)
Nagy István Művészeti Líceum (Csíkszereda)
Báthory István Elméleti Líceum (Kolozsvár)
közel 250 résztvevő, 20-nál több tevékenység
o Európa Gimnázium, 2012. december, Marosvásárhely (Vályi Gyula kör) 50 diák
o Florea Bogdan Gimnázium, 2012. június, Szászrégen, 48 diák
o „Iskola másként”, 2012. április, Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda, 100 résztvevő,

Alternatív oktatási módszerek
• Tehetségnap, Márton Áron Gimnázium:
o 2012. október 27 – 95 diák
o 2011. október 22 – 92 diák
o 2010. október 9 – 90 diák

• Tehetséggondozó táborok:
o Torockó, 2012. október, 5 nap, 26 résztvevő
o Bonchida, 2011. szeptember, 6 nap, 24 résztvevő
o Szováta, 2010. szeptember, 6 nap, 25 résztvevő
o Torockó, 2010. július, 6 nap, 25 résztvevő
o Szováta, 2009, 6 nap 32 résztvevő

• Matematikai élmények, matematikai, illetve logikai játszóház jellegű foglalkozások erdély 14 iskolájában (féléves program, 2011-ben), több mint 300 diák
Táborainkban, rendezvényeinken alternatív programok (zenei műhelyfoglalkozások, táncház, filmklub, logikai játszóház), közösségépítő tevékenységek egészítik ki a szakmai foglalkozásokat.

Tanárképzés
• Továbbképző tanároknak, 2012. július, Torokó, 7 nap, 20 résztvevő

• Didaktika konferencia, 2011. november, Székelyudvarhely, 3 nap, 54 résztvevő

• Minőségfejlesztés a matematikaoktatásban, Kolozsvár, 2011, szeptember, 5 nap, 23 résztvevő

• Kíváncsiságvezérelt matematikatanítás (Kolozsvár, 2011, július, 7 nap, 25 résztvevő

• Továbbképző tanítóknak, Nagyváradi drámapedagógiai műhely keretén belül, 80 résztvevő

Ingyenes oktatási segédanyagok
• Emelt szintű tankönyvsorozat 9-12 osztály számára (4 tankönyv)

• Tanári segédkönyvek a tankönyvekhez (3 könyv)

• Tematikus feladatgyűjtemények (5 kötet)

Oktatáskutatás, konferenciák
• Konferenciák:
o Matematika és Informatika Didaktikai Konferencia, Nagyvárad, 2013, január (6 tag, 6 előadás)
o Varga Tamás Módszertani napok, 2012. november (1 tag, 2 előadás)
o Matematika didaktika konferencia, Lőcse, Szlovákia, 2012, január (2 tag, 2 előadás)
o Természetettudományok oktatása korszerűen és vonzóan, 2011. augusztus 21-25, Budapest (5 tag, 2 előadás)
o Oktatásért konferencia, 2010. november 14, Budapest (5 tag)

• 11 didaktika jellegű tudományos cikk nemzetközileg elismert folyóiratokban

Célcsoportok: Diákok, tanárok, tanítók, egyetemi hallgatók
Résztvevők száma: 1075 diák, 182 tanár, 41 egyetemi hallgató a közvetlen foglalkozásokon
A rendezvények helyszínei Kolozsvár, Szamosújvár (Kolozs megye), Marosvásárhely, Jedd, Szováta, Szászrégen (Maros megye), Csíkszereda, Székelyudvarhely, Csíkszentmárton (Hargita megye), Szatmárnémeti, Krasznabéltek, Hadad (Szatmár megye), Esztelnek, Nagybacon (Kovászna megye), Torockó (Fehér megye), Nagyvárad, Margitta (Bihar megye)
Szakmai partnerek: Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Sapientia EMTE Csíkszeredai Karok, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Tamási Áron Líceum (Székelyudvarhely), Márton Áron Líceum (Csíkszereda), Báthory István Elméleti Líceum (Kolozsvár), PRIMAS FP7-es Európai projekt, Hargita megyei tanfelügyelőség

Leave a Reply