Feleletválasztós feladatok


Kétféle tudás van:
a dolgok ismerete és
igazságok, igaz kijelentések tudása
(Bertrand Russel)

Előszó

A feladatgyűjtemény az érettségire és felvételire készülő diákok és felkészítő tanáraik segédeszköze kíván lenni. A feleletválasztós teszt segítségével történő felmérés egy egész más stratégiát és gondolkodásmódot igényel a megoldó részéről, mint a részletes feladatmegoldásokon keresztül történő felmérés. Igen fontossá válik olyan képességek fejlesztése, mint: gyors áttérési képesség különböző fogalomrendszerek közt, különböző területek közti kapcsolatok átlátása (a tananyagra való rálátás), különböző tesztértékek-teszthelyzetek gyártása, amelyek segítségével kizárásos alapon gyorsabban lehet dönteni, mint a feladat megoldásával, nagy mennyiségű számolás gyors és tökéletes elvégzése, stb.

A könyv három A, és C típusú tesztet tartalmaz. Az A típusúak egy-egy anyagrész teszteken keresztül történő ismétlésére szolgálnak, ezek egyenként feladatot tartalmaznak és a megoldásukra fordítandó javasolt idő másfél, két óra. A B és C típusú tesztek egyenként feladatot tartalmaznak és ezek megoldására szánt idő három és fél, négy óra. (Ilyen típusú edzéssel lehet biztosítani azt, hogy a három órás vizsgaidőt a vizsgázók ki is tudják használni.) Az A típusú tesztek feladatainak nagy része a különböző alternatív tankönyvekből származik, ezért ezeket közepes szintűeknek tekinthetjük. A típusú tesztek nehezebbek, mert ezeknek a célja egy hatékony fogalmi és technikai ismétlés/felmérés. A C típusú tesztek struktúrája ismét egyszerűbb, körülbelül egy erős érettségi színvonalának felelnek meg (nehéz, közepes és alapfeladatot tartalmaznak). Minden kérdésre öt lehetséges válasz közül kell kiválasztani az egyetlen helyes választ. A válaszok közt megjelenő „egyéb” lehetőséget akkor kell választani, ha a többi válasz közül egyik sem helyes.

A feladatokhoz jó munkakedvet kíván,
András Szilárd

Leave a Reply