Róth Ágoston


1995–1999 között, mint a székelyudvarhelyi „Tamási Áron” Elméleti Líceum matematika-fizika szakos diákja örömmel hallgattam András Szilárd (akkoriban, mint a „Babeș-Bolyai” Tudományegyetem egyik hallgatója) által tartott szakkörök széleskörű témáit. Előadásai olyan területeket is felöleltek, amelyek vagy egyáltalán, vagy felületesen voltak érintve az akkori és talán a mostani tankönyvek által is. Ilyenek voltak a következők:

 • számelméleti problémák (oszthatóság, kongruenciák, kongruencia-egyenletrendszerek, additív és multiplikatív számelméleti függvények elméleti háttere és felhasználási lehetőségei, prímszámokkal kapcsolatos feladatok, diofantoszi egyenletek);
 • egész- valamint törtrészektől függő azonosságok;
 • skatulyaelven alapuló feladatok;
 • színezési, vágási és lefedési problémák;
 • véges állapotterű játszmák;
 • valószínűség-számítás;
 • diszkrét matematika és kombinatorika;
 • mértani hellyel és szerkesztésekkel kapcsolatos problémák;
 • mértani és függvénytani egyenlőtlenségek;
 • vektoriálisan megoldható mértani feladatok;
 • bonyolult síkbeli mértanfeladatok megoldásának leegyszerűsítése a térbe való kilépéssel;
 • monoidokkal, csoportokkal, testekkel és izomorfizmusokkal kapcsolatos algebrai feladatok;
 • Helly-tételére visszavezethető mértani- és halmazokkal kapcsolatos feladatok;
 • lineáris rekurziók megoldása;
 • sorozatok konvergenciája, határértékek, határozott integrálok és primitívek meghatározása;
 • és még sok más.

 

A fenn felsorolt témák nem egyetlen előadáson kerültek terítékre, hanem egy jól felépített, általunk követhető és izgalmas előadássorozaton belül olyan szenvedéllyel voltak elmagyarázva, ami rám, a szakkörön résztvevő évfolyamtársaimra, valamint az előadásokat látogató más városok diákjaira is nagy hatással volt:

 • Lukács Andor (5/6/7/8. NMMV[1] – dicséret/3. díj/dicséret/dicséret, „Tamási Áron” Elméleti Líceum, Székelyudvarhely);
 • Szilágyi Géza Zsolt (7/8. NMMV – dicséret/dicséret, „Tamási Áron” Elméleti Líceum, Székelyudvarhely)
 • Szőcs Zoltán (5/6/7/8. NMMV – 2. díj/3. díj/3. díj/dicséret, „Márton Áron” Gimnázium, Csíkszereda);
 • Zsombori Vilmos (6/7/8. NMMV – dicséret/2. díj/dicséret, „Márton Áron” Gimnázium, Csíkszereda)
 • Cseke Botond (7/8. NMMV – dicséret/dicséret, „Márton Áron” Gimnázium, Csíkszereda);
 • Demeter Albert (7/8/9. NMMV – 1. díj/2. díj/1. díj, „Orbán Balázs” Elméleti Líceum, Székelykeresztúr);
 • Hegyi Géza (8. NMMV – dicséret, „Márton Áron” Gimnázium, Csíkszereda);

 

Sokan Szilárdnak köszönhetjük, hogy komolyabban kezdett érdekelni minket és érlelődni bennünk a „matematika”, akárcsak az is, hogy esetlegesen helyezést vagy különdíjat értünk el a megyei, az országos, a különböző előválogatókon, illetve a nemzetközi magyar matematika versenyeken.

Mi több, nem csak a mi korosztályunk vall így, hanem a Szilárdnál egy évvel fiatalabb Kristály Sándor[2] is, aki mostanra számos nemzetközi, magas impakt faktorú szakfolyóiratban ért el kiváló eredményeket, és aki pillanatnyilag a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-ösztöndíjasa.

A szakkörökön fokozatosan kialakult egészséges versenyszellem mellett megtanultunk egyénileg és csoportokban is megküzdeni az egyes feladatokkal. Ugyanakkor egy-egy önmagát nehezen adó feladat esetén kiváló motivációs tényezőként minősült a székelyudvarhelyi Gondűző étterembe szóló – a feladat nehézségi fokának megfelelő – egyszeri, vagy akár többszöri meghívás.

Ezeken a matekkörökön sok más versenyen/olimpián, matematikai szaklapban (MatLap, KöMaL), és külföldi példatárban (pl. Róka Sándor: 1500 feladat az elemi matematika köréből) kitűzött feladat megoldására is sor került, tükrözve Szilárdnak e szakkörökbe vetett komolyságát, energiáját és velünk kapcsolatos célját.

Meggyőződésem, hogy igaz William Arthur Ward állítása[3] mely szerint a közepes tanár beszél, a jó tanár magyaráz, a kiváló tanár bizonyít, míg a nagyszerű tanár inspirál. Szilárd inspiráló hatása nélkül nem felvételiztem volna a „Babeș-Bolyai” Tudományegyetem Matematika-Informatika szakára, nem folytattam volna tanulmányaimat a Számítógépes Matematika mesteri szakkal, és végül nem iratkoztam volna be, valamint nem védtem volna meg az Egzakt tudományok/Informatika területén a doktori tézisemet. Nyilván ezen eredményeim eléréséhez mások hatása és egyéni hozzájárulásom is szükséges volt, viszont a matematikán belüli munkához szükséges hóbortos, szórakozott, „a külvilág nem létezik” típusú kedvet, a szorgalmat, a türelmet, az „affinitást”, a kitartást, a makacsságot, és egy gazdag ötlettár felhasználását mindenképpen Szilárdnak köszönhetem.

A közös, időnként estékbe nyúló erőfeszítések mellett nevettünk, élcelődtünk, ugrattuk és barátként ismerhettük meg egymást.

Remélem, kapcsolatunk nem szakad meg, és lesznek még közös problémák, amiket megvitathatunk.

 

Kelt: Kolozsvárott, 2010. október 12.

Róth Ágoston

 [1] NMMV = Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

[2] „Aztán volt a „Márton Áron” Gimnáziumban (ahol a középiskolai tanulmányaimat végeztem) egy matematika verseny, és nem tudom, hogyan, de sikerült megnyernem. András Szilárd állt mellém akkor, úgy látta, érdemes foglalkozni velem. Nagyon sokat tanultam tőle – habár csak egy év különbség van közöttünk, gyakorlatilag ő indított el a matematikai pályán.” [http://www.hargitakiado.ro/cikk.php?a=MzEx, „A matematika faragott belőlem embert” – Szőcs Attila beszélgetése Kristály Sándorral]

[3] „The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.”