Matematika tábor Torockón 9. osztályos diákok számára


2016. április 20-24. közt zajlott Torockón az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács matematika tehetségápoló programjának részeként a 9. osztályos diákok számára szervezett, alternatív műhelymunkán alapuló matematikatábor, amelybe első körben az EMMV első 12 helyezettjét hívtuk meg, majd mivel néhány diák a határidőn belül nem jelzett vissza kiterjesztettük és további diákokat is meghívtunk, illetve beleszámítotuk a Bolyai csapatversenyen elért eredményeket is. Így végül Birta Albert, Fazakas Zs. Borbála, Füstös J.A. Ferenc, Kovács L. Bálint, Kozman Botond, Marica L. Edina, Márton Vazul, Péter I. István, Rancz L. Máté, Tamás Benedek és Vizi Ádám vett részt a táborban.
A szakmai program hátterében a SimpleX Egyesület tagjai által fejlesztett tananyagok, illetve tanulmányok (pl. súlypontok
vagy a valószínűségszámítás tanítása gráfok segítségével , illetve a PRIMAS kötetünk) valamint a kolozsváron működő szakkör tematikája és a korábbi évek kutatásjellegű feladatai. Ezen kívül természetesen volt Terc bajnokság, SixMaking bajnokság, csapatverseny, kirándulás a Székelykőre stb. A munkamódszer sokkal inkább hasonlított egy kutatóműhelyben használt módszerekhez, mint az iskolai tanórák hangulatához és ez okozott is egy kis nehézséget a résztvevőknek, aki inkább a rövidebb, egy-két ötleten és egy kis számoláson alapuló gyorsan megoldható feladatokhoz szoktak, nem ahhoz, hogy egy probléma variációit vizsgálják 4-6 órán át, ráadásul úgy, hogy a feladatok konkrét megfogalmazása is néha menet közben jelenik meg és esetleg az is a diákok feladata. Összességében egy tanulságos tábort tudhatunk magunk mögött, remélhetőleg sikerült az egyetemeken zajló kutatómunkába is bepillantást biztosítani a résztvevőknek és egyben szemléltethettük, hogy a tudomány művelése ugyan mélységében, jellegében nagyon különbözik az iskolai matematikaóráktól vagy a versenyektől, mégis az órákon, illetve a hosszú időn át tartó gyakorlással megszerzett tapasztalat hasznos is meg fontos is lehet egy-egy probléma megértésében, megoldásában.

A tevékenység a Nemzeti Tehetség Program NTP-HTTSZ-M-15-0003 pályázatának támogatásával zajlott.
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg.

logoEEMEMET_logontplogo-150x150kmei_logo