Documente oficiale

Anul şcolar 2017-2018
Admitere 2018 (clasa a VIII-a)
Stat personal (Publicat în data de 30.03.2018.)
Raport cu locurile rămase libere după prima etapă
Înscrierea în clasa pregătitoare - Lista elevilor (pe clase)
Înscrierea în clasa pregătitoare - rezultate
Lista bursieri semestrul II.
Lista bursieri semestrul I.
Înscrierea în clasa pregătitoare (Metodologie, Informații, Arondarea străzilor
Proiect de dezvoltare instituţională
Raport anual de evaluare internă a calităţii
 
Anul şcolar 2016-2017
Lista copiilor admiși în clasele pregătitoare
Lista bursieri semestrul II.
Proiect de dezvoltare instituţională
Statutul elevului
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților
Regulamentul de ordine interioră
 
Anul şcolar 2015-2016
Tabel nominal cu cadrele didactice din anul scolar 2015-2016
APEL pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial
Beneficiari de bursă, semestrul I. (Bursă socială - boală, Bursă merit cu rezultate deosebite, Bursă merit clasele VI-VIII, Bursă merit clasele X-XII, Bursă socială - orfani, Bursă performanţă, Bursă socială - situaţie materială precară, Bursă socială - rurală, Bursă de studii)
Înscrierea în clasa pregătitoare ( Lista_copiilor_admisi, Locuri_ramase_libere, Arondarea străzilor, Documente necesare pentru înscriere, Criterii specifice ,)
Bugetul
Buletin informativ privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2015
 
Anul şcolar 2014-2015
Programarea evaluării psihologice pentru copii care nu au împlinit vârsta de 6 ani și se vor înscrie în școală în anul 2015-2016
Clasele pregătitoare pentru anul școlar 2015-2016
Arondarea străzilor pentru Liceul Teoretic Báthory István
Documente necesare pentru înscriere
Regulamentul de ordine interioară
Lista elevilor bursieri în semestrul I al anului școlar 2014/2015
Regulament de organizare și funcționare a unităților școlare (2005)
Regulament de organizare și funcționare a unităților școlare (proiect 2014)