Anul şcolar 2014-2015
Programarea evaluării psihologice pentru copii care nu au împlinit vârsta de 6 ani și se vor înscrie în școală în anul 2015-2016
Clasele pregătitoare pentru anul școlar 2015-2016
Arondarea străzilor pentru Liceul Teoretic Báthory István
Documente necesare pentru înscriere
Regulamentul de ordine interioară
Lista elevilor bursieri în semestrul I al anului școlar 2014/2015
Regulament de organizare și funcționare a unităților școlare (2005)
Regulament de organizare și funcționare a unităților școlare (proiect 2014)