Documente oficiale

Anul şcolar 2017-2018
Admitere 2018 (clasa a VIII-a)
Stat personal (Publicat în data de 30.03.2018.)
Raport cu locurile rămase libere după prima etapă
Lista bursieri semestrul II.
Lista bursieri semestrul I.
Înscrierea în clasa pregătitoare (Metodologie, Informații, Arondarea străzilor
Proiect de dezvoltare instituţională
Raport anual de evaluare internă a calităţii
 
Anul şcolar 2016-2017
Lista bursieri semestrul II.
Proiect de dezvoltare instituţională
Statutul elevului
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților
Regulamentul de ordine interioră
 
Anul şcolar 2015-2016
Tabel nominal cu cadrele didactice din anul scolar 2015-2016
APEL pentru selecția profesorilor în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul gimnazial
Beneficiari de bursă, semestrul I. (Bursă socială - boală, Bursă merit cu rezultate deosebite, Bursă merit clasele VI-VIII, Bursă merit clasele X-XII, Bursă socială - orfani, Bursă performanţă, Bursă socială - situaţie materială precară, Bursă socială - rurală, Bursă de studii)
Înscrierea în clasa pregătitoare ( Locuri_ramase_libere, Arondarea străzilor, Documente necesare pentru înscriere, Criterii specifice )
Bugetul
Buletin informativ privind aplicarea Legii nr. 544/2001 pe anul 2015
 
Anul şcolar 2014-2015
Programarea evaluării psihologice pentru copii care nu au împlinit vârsta de 6 ani și se vor înscrie în școală în anul 2015-2016
Clasele pregătitoare pentru anul școlar 2015-2016
Arondarea străzilor pentru Liceul Teoretic Báthory István
Documente necesare pentru înscriere
Regulamentul de ordine interioară
Lista elevilor bursieri în semestrul I al anului școlar 2014/2015
Regulament de organizare și funcționare a unităților școlare (2005)
Regulament de organizare și funcționare a unităților școlare (proiect 2014)