• Liceul Teoretic „Báthory István, este o unitate de învăţământ cu o importanţă deosebită în judeţul Cluj datorită calităţii muncii instructiv-educative. Limba de predare fiind cea maghiară, şcoala a devenit un centru cultural remarcabil în păstrarea şi cultivarea tradiţiilor culturale ale minorităţii maghiare din Transilvania. Liceul încearcă să fie un model de şcoală demn de urmat pentru viitorii profesori, care în colaborare cu Universitatea  Babeş- Bolyai” îşi desfăşoară practica pedagogică în această unitate. Se poate spune că efectul muncii didactice din unitatea noastră se simte în sute de şcoli cu limba de predare în limba maghiară în 11 judeţe.

  Pe plan local şcoala deserveşte nevoile unui municipiu, reşedinţă de judeţ, centru cultural şi istoric.

  Munca didactică se bazează pe o experienţă de 438 de ani şi are în faţă cerinţele viitorului într-o societate modernă, democratică, integrată în structurile Uniunii Europene.

  Oferta educationala a liceului  cuprinde următoarele niveluri:

              Ciclul primar : 14 clase, din care 5 clase Step by Step

              Ciclul gimnazial ; 11 clase din care 4 cu predare intensivă a unei limbi străine

              Ciclul liceal: 12 clase

  Totalul de 1008 de elevi se împart în 38 clase din care 14  la ciclul primar, din care un rând de clase cu program alternativ Step by Step; 11 clase  la ciclul gimnazial din care 6 cu predare intensivă a limbii engleze sau germane, 12 clase liceale, din care 8  teoretice (matematică-informatică, stiinţe ale naturii, limbi moderne intensiv ) şi 4 tehnologice  (de tehnician operator procesare text-imagine)

  In clasele liceale la fiecare nivel există câte o clasă cu studiul intensiv al  limbii germane sau engleze. Şcoala a devenit centru de examen pentru acordarea  diplomei de vorbitori de limba germană   « Deutsches Sprachdiplom » recunoscut de Statul German, şi centru de examen L.C.C.I.

  Oferta educationala este suportata de baza materiala si de resursele umane ale institutiei.

  Liceul are 78 de cadre didactice, 5 cadre de personal  didactic auxiliar si 14 de personal nedidactic.

  În anul școlar 2017-2018 situația statutului cadrelor didactice este următoarea: profesori titulari 64, suplinitori10, profesori asociați 5. Majoritatea profesorilor fiind titulari, se asigură continuitatea în procesul educațional.

  Majoritatea profesorilor sunt foarte bine pregătiți din punct de vedere profesional și cu o experiență bogată. Peste 10% din cadrele didactice deține titlul de doctor în științe, peste 60% sunt cadre didactice cu grad didactic I, peste 10 % cu grad didactic II. Mai mulți profesori ai liceului au fost distinși în ultimii ani de ministrul educației pentru rezultate deosebite în pregătirea elevilor pentru concursuri.

  Activitatea didactica se desfășoară în două clădiri, una pentru clasele P-6, aflată pe str. Universității 10, iar cealaltă pentru clasele 7-12, pe str. Kogălniceanu 2. Pentru activitățile didactice liceul dispune de 44 săli de clasă, 5 laboratoare ( fizică, chimie, biologie, informatică) dotate modern, ,