Terepgyakorlatok Csernátonban


“A hétköznapok matematikája kíváncsiságvezérelt módon” dolgozatban néhány terepgyakorlatról olvashatunk, amelyeket Virág István matematikatanár vitelezett ki a felsőcsernátoni Bod Péter Általános Iskola 5-8 osztályos diákjaival.

A bevezetőből kiragadtunk néhány mondatot:

A matematika oktatása minden tanár számára egy erőpróba. Az első órákon csillogó szemekből szépen lassan eltűnik a csillogás, ha nem figyelünk kellőképpen a diákok sajátosságaira, és nagy iramban próbálunk oktatni. Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, fejlessze a tanulók gondolkodási készségeit, és alkalmazásra képes tudást hozzon létre. … Munkám során számos nehézségbe ütközök, ami a gyermekek matematikatanítását illeti. Azt tapasztalom, hogy a gyermekek tanulási motivációját és érdeklődését nehéz fenntartani, mert túlságosan elvontnak találják a számok világát, magát a matematikát. A tevékenységeim során azt akartam, hogy a tanulók megtalálják azokat a hétköznapi helyzeteket, helyeket, ahol a matematika jelen van. A mérésekhez olyan eszközöket készítettünk, ami kézzelfogható, hétköznapi, mégis gondolkodásra késztet és kapcsolódik a tananyaghoz is. Ezért egyszerű, érdekesnek tűnő feladatokon, és terepgyakorlatokon keresztül dolgoztam fel néhány témát.