Viziunea școlii
Prin muncă, cu talent și perseverență poți deveni ceea ce dorești.
               
Misiunea şcolii
Şcoala noastră va forma un absolvent autonom, în măsura să decidă asupra propriilor trasee de dezvoltare profesională, conștient de capacitățile sale și de propriul rol în exploatarea acestora. Totodată i se va oferi o viziune largă asupra diversităţii existenţei umane prin proiectele de parteneriate cu şcoli din alte ţări ca în relaţie cu acestea să îşi contureze, determine identitatea proprie, locul în lume şi societate. În acelaşi timp se va realiza educaţia pentru toleranţă. Nu în ultimul loc se va afla educaţia pentru sănătate cuprinzând şi educaţia ecologică fără de care nu se poate închipui existenţa în viitoarea Europă şi lume.