Ifjú tehetségek akadémiája


Képek                          Vélemények

 

Pingvinnek pingvinek közt a helye

(A tábori beszámoló megjelent az Udvarhelyi Híradó nyomtatott változatában és egy rövidebb beszámoló a Székelyhon.ro portálon

http://www.szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/ifju-tehetsegek-akademiaja-szekelyudvarhelyen)

2011. március 1-6 közt a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban zajlott a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a csíkszeredai SimpleX Egyesület által szervezett matematikai tehetséggondozó tábor, az Ifjú Tehetségek Akadémiája. A szervezők a táborba azt az 56 erdélyi diákot hívták meg, akik 2011. február 5-6 közt a Kézdivásárhelyen megszervezett XXI. Erdélyi Magyar Matematikaversenyen (http://www.nmg.ro/web/emmv21) továbbjutottak a Bonyhádon megszervezendő XX. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyre (http://www.petofi-bhad.sulinet.hu/nmmv). Így gyakorlatilag a rendezvény egyik célja a Kárpát-medence magyarságának matematika versenyén résztvevő erdélyi csapat felkészítése volt. Ezt a csapatot 11 csíkszeredai, 9 marosvásárhelyi, 8 kolozsvári, 8 sepsiszentgyörgyi, 7 székelyudvarhelyi, 3 szatmárnémeti, 2 brassói, 2 nagyváradi, valamint 1-1 baróti, kézdivásárhelyi, gyergyószentmiklósi, margittai, nagyszalontai és zilahi diák alkotja. A tábor második igen fontos célkitűzése a matematika érdekesebb, szórakoztatóbb oldalának a megismertetése volt. E célból ördöglakatok, Happy Cube és egyéb logikai játékokra alapozott foglalkozások is voltak. A rendezvény anyagi hátterét a Nemzeti Tehetségprogram Keretében az Oktatási Közalapítvány által meghirdetett NTP-OKA-XXIV pályázatban elnyert (073 és 116 kódszámú) támogatás, valamint a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium, a szovátai Teleki Oktatási Központ és a csíkszeredai SimpleX Egyesület önrésze alkotta, a részvétel a diákoknak ingyenes volt. A foglalkozásokat a következő tanárok tartották:

dr. András Szilárd, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa, aki egyben a tábor szakmai koordinátora volt;

Kovács Lajos és Dávid Géza, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tanárai (az utóbbi a helyi főszervező szerepét is betöltötte);

Csapó Hajnalka és Tamási Csaba, a csíkszeredai Márton Áron Líceum tanárai;

Szilágyi Judit, a kolozsvári Báthory István Líceum tanára;

Nagy Örs, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum tanára;

Zsombori Gabriella, a csíkszeredai Sapientia egyetem tanársegéde;

Kolumbán József, Rill Róbert és Fecske Nándor, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem hallgatói.

A tábori munkálatokban segédkezett dr. Lukács Andor, aki diákként több verseny díjazottja és hasonló rendezvények résztvevője volt. A tábor elődjeinek tekinthetőek egyrészt a Tamási Áron Líceum és a SimpleX Egyesület tagjai által 1997-ben és 2001-ben szintén Székelyudvarhelyen szervezett hasonló jellegű és méretű táborok, amelyek akkor egyértelműen csak a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyre való felkészülést célozták meg, másrészt az elmúlt 15 évben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a SimpleX Egyesület tagjai által rendszeresen szervezett tehetséggondozó táborok. Több tábori foglalkozás a PRIMAS (Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe) nevű FP-7-es projekttel való szoros együttműködés következtében jött létre. A tábori program meglehetősen zsúfolt volt, az ifjú tehetségek napi 8-10 óra célirányos foglalkozáson vettek részt és bár bevallásuk szerint ez nagyon megerőltető, mégis kiemelkedő hatékonyságúnak és messzemenően hasznosnak minősítették. A szervezők a diákok egy részével több kerekasztal megbeszélést folytattak és a következő kérdésekről faggatták őket:

Miért vesznek részt ezek a diákok egy ilyen táborban?

Fontosnak tartják-e egyáltalán a tehetséggondozást ezen a területen?

Voltak-e már más, hasonló jellegű táborban? Az itteni tapasztalataik alapján szívesen részt vennének-e hasonló táborokban?

Hasznosnak tartják-e, az iskolaidőben tartott összevont versenyfelkészítőt? Mennyiben tartják hasznosnak és hatékonynak azt, hogy évente két ilyen táborban vegyenek részt, egyen nyáron, kötetlenebb programmal és több más jellegű tevékenységgel, egyen pedig a versenyek időszakában, inkább a technikai részletekre koncentrálva?

Milyen többletet jelenthet egy ilyen tábor a tanórai vagy iskolai tehetség-gondozáshoz képest?

Mennyire megerőltető egy ilyen zsúfolt program? Mit gondolnak a befektetendő energia és az általuk tapasztalt haszon arányáról?

Mi tetszett a leginkább és mi tetszett a legkevésbé ebben a táborban?

Mit csinálnának másképpen, ha jövőre nekik kellene megszervezniük a tábort?

Ezzel párhuzamosan minden résztvevő diák kitöltött egy kiértékelő kérdőívet is, amelyben 16 kérdésre kellett válaszolnia, ezek egy része a szakmai tapasztalatokon túlmutató élményekre, tanulságokra vonatkozott, az ideális matematika tábor programjára, szervezésére, valamint arra, hogy mennyiben váltak be a tábori részvételhez fűzött elvárásai. A diákok véleménye alapján egyértelműen körvonalazódott, hogy mindenki nagyon hasznosnak tartotta a tábori tevékenységeket és sokkal hatékonyabbnak, mint bármely más (iskolai vagy otthoni) felkészülési formát. Egyetértettek abban is, hogy több komoly verseny előtt kellene ilyen jellegű tábort szervezni, ahol azonos érdeklődésű emberek intenzíven dolgoznak együtt csapatban vagy versengve. Ugyanakkor azt is fontosnak tartották, hogy a nyári táborok kötetlenebb és inkább az elmélyülést támogató hangulatúak legyenek (akárcsak a SimpleX Egyesület korábbi táborai), hisz ezek sokkal inkább a hosszú távú célokat támogatják és nem valamilyen versenyeredmény növeléséhez járulnak hozzá. A táborok hasznosságát és jó hangulatát az bizonyítja leginkább, hogy úgy a több éven át kitartóan résztvevő diákok, mint az újoncok mindenképen az elkövetkezendőkben is részt szeretnének venni hasonló rendezvényeken. Az iskolai tanórákhoz és egyéb iskolához kötődő tehetségápolási tevékenységekhez képest az ilyen jellegű táborok képezik azt a természetes környezetet, közeget, közösséget, amelyben optimálisan létezni és fejlődni lehet. A beszélgetés során fogalmazódott meg, hogy a legtöbb tehetséges diák a normál iskolai környezetben olyan, mint egy pingvin a sivatagban, nem csoda hát, hogy a táborban, pingvinek közt másképp érzi magát.