Gyöngyhalászat – tehetséggondozó tábor

A János Zsigmond Unitárius Kollégium Gyöngyhalászat nevű természettudományos tehetségműhelyének foglalkozásai zajlottak 2013. november 29. és december 1. közt Félixfürdőn. A 25 résztvevő diák 5 csoportban (matematika, fizika, matematika-fizika, kémia, biológia) mélyíthette el ismereteit, elsősorban versenyfeladatok megoldása és megbeszélése által.
A versenyfeladatok megismerése és megoldása, az ehhez szükséges ismeretek elsajátítása olyan ráadást képeznek, melyek az iskolai tananyagnak már nem részei, de elkerülhetetlenek az iskolánkívüli versenyekre való felkészüléshez. A szakmai foglalkozások során a diákoknak lehetőségük volt, a csoportos munka mellett, egyéni munkára is.
A programért a kollégium néhány szaktanára volt a felelős, a fizikaért Popa Márta, a matematikaért Nyitrai János, a kémiáért Péter Rozália, valamint biológiáért Almási Ildikó.
A napi 8 óra intenzív felkészítő mellett jutott idő a kikapcsolódásra is.
A diákok visszajelzéseiből kiderül, hogy értékelték a szórakozással egybekapcsolt versenyekre való felkészülést: a nehéz feladatok megértését, begyakorlását, az ismeretlen dolgok tisztázását, új feladattípusok megoldását, a megbeszéléseket, a közös csapatépítő játékokat (pl. activity), este a filmnézést, szabadidőben a fürdést és jó hangulatot, a sétát Félix környékén, tehát összeségében a tábort.

A diákok által írt élménybeszámolók elolvashatók itt.

A tevékenység az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács (ETT) 2013-as A siker útjai: nyári tehetséggondozási programok Erdélyben című programjának részeként, a Nemzeti Tehetség Program NTP-TPEM-M-MPA-12 pályázatának támogatásával zajlott.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply