Tehetségfejlesztő szakmai gyakorlatok – Max Weber Szakkollégium

Életmód, értékrend és iskolai siker társadalmi meghatározottsága. Település- és regionális fejlesztési szakértő képzés – tehetségfejlesztő szakmai gyakorlatok tevékenységünk május 8. és október 25. között zajlott.

Programunk célja a szociológia és humánerőforrás-menedzsment alapképzésben tanuló diákok bevonása volt egy középiskolásokat megcélzó szakmai terepkutatási programba, melyben a kérdőíves kutatás módszertani és szervezési aspektusainak gyakorlati alkalmazása mellett a résztvevők elemzéseket is készítenek a fiatalok életmódjával és értékrendjével kapcsolatosan. A program részét képezte a jobban sikerült elemzések publikálása is a BBTE Szociológia Tanszékének blogján.
Az alprogramot az egyik programfelelős tanár koordinálta, Kiss Dénes, aki mellett a kutatás különböző fázisaiba a tanszék más tanárait is bevontuk. Így a kutatás elméleti és módszertani előkészítésében Veres Valér is részt vett.
A műhelybeszélgetésként megszervezett találkozón a résztevők bevezetést nyertek az ifjúságszociológia alapjaiba, valamint az ifjúságkutatások módszertanába. A két előkészítő találkozóra május 8. és 15-én került sor.
A kérdőívszerkesztés és a szociológia tanszék két módszertanos tanára, Magyari Tivadar és Csata Zsombor bevonásával történt. A kutatás alapsokaságát a magyar nyelven tanuló, XI-XII. osztályos erdélyi középiskolások képezték. Kétlépcsős, rétegzett mintavételt alkalmazva a résztvevők 16 iskolában összesen 766 fiatalt kérdeztek meg, az önkitöltős kérdőívek kitöltésére csoportosan, az osztályokban került sor. Az adatfelvétel 2013. május 26. – június 10. között zajlott. Az adatok rögzítését a résztvevők közösen végezték, június 13. és 20-án, a szociológia kar számítógépekkel felszerelt termében, a koordináló tanár irányításával. Ugyancsak így került sor a létrehozott adatbázis tisztítására is.
Egy következő találkozó keretében a résztvevők által írandó elemzések témáit, az elemzésben vizsgálandó fontosabb összefüggéseket beszéltük meg. Az elemzést a résztvevők közvetlen tanári irányítás mellett kezdték el, majd ezt követően önállóan fejezték be.
A program keretében 12 diák írt elfogadható dolgozatot (egy dolgozatot társszerzésben, ketten írtak), amelyek közül négy dolgozatot a tanszék blogján, a Szocioblogon is publikáltunk.
Ezek a dolgozatok megtekinthetők az alábbi linkeken:
Rusu Szidónia: Értékrend a középiskolások körében
Csiszér Ödön: A tanulmányi sikeresség feltételei a középiskolában
Olaru Júlia: Előítéletesség a középiskolások körében
Pap Levente: Antal Timi veri BeyAlexet, de az igazi menő a Republik. Erdélyi magyar középiskolások zenehallgatási szokásai

A programról többet megtudhatunk a Településfejlesztés és regionális fejlődés műhelykonferenciáról, kerekasztalról Benedek József – Hangoló, 2013. 11. 06. hangfelvételről.
Ugyanakkor e publikációk hatására két alkalommal a Kolozsvári Rádióba is meghívást kaptunk, ahol bemutattuk a programot:
„Meglepő zenehallgatási szokások” – Hangoló, 2013.07.10
„Mennyire előítéletesek e tinédzsereink” – Hangoló, 2013.09.05

Továbbá, ugyancsak a kutatás eredményeire építve egy előadást tartottunk középiskolások számára is, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Középiskolások hosszú hétvégéje a BBTE-n rendezvénye keretében.

A tevékenység az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács (ETT) 2013-as A siker útjai: nyári tehetséggondozási programok Erdélyben című programjának részeként, a Nemzeti Tehetség Program NTP-TPEM-M-MPA-12 pályázatának támogatásával zajlott.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply