IV. Anyanyelvápoló és Tehetséggondozó szaktábor

A Nyilas Misi Tehetséggondozó Egyesület 2020. szeptember 2. és 7. között negyedik alkalommal szervezett Anyanyelvápoló és Tehetséggondozó szaktábort. A táborra, az előző évektől eltérően, idén Hargita megyében, Homoródfürdőn került sor, és a járványhelyzet miatt csak az ebben a megyében élő tanulókat szólítottunk meg a részvételre.

Az ötnapos tevékenységbe tizenöt, a 2019–2020-as tanévben X–XI. osztályt végzett diákot vontunk be, akik a korábbi évekhez hasonlóan példás odaadással tanultak a meghívott tanároktól és egymástól. A napi hatórás szakmai program az anyanyelvi kultúra fejlesztése mellett kitért a szülő, tanár, diák és az iskola kötelezettségeinek ismertetésére, valamint pályaorientációs tevékenységeket is magába foglalt.

A tábort jól felkészült és szakmai tapasztalattal rendelkező tanárok vezették. Bedő Aranka csíkszeredai magyartanár volt idén is a tábor állandó résztvevő tanára; továbbá szintén Csíkszeredából Dáné Szilárd magyar szakos tanfelügyelő, illetve Székelyudvarhelyről Kovács Ágnes és Ivácsony Zsuzsánna magyartanárok foglalkoztak a tanulókkal.

A tábor célja elsődlegesen annak megvalósítása volt, hogy az Egyesület alapprogramjában ösztöndíjban részesülő tanulók anyanyelvi kultúrája (szóbeli megnyilatkozásaik, szövegalkotásuk, helyesírásuk) javuljon; bővüljenek az iskolai oktatáshoz is kapcsolódó ismereteik a magyar nyelvről, magyar kultúráról; továbbá részesüljenek képzésben reális önértékelésük tekintetében (ez segítse a pályaválasztási orientációjukat); alakuljon ki közöttük és a velük foglalkozó szakemberek között folyamatos, közvetlen kapcsolat. A célok megvalósítását változatos tevékenységi formákkal valósították meg: interaktív oktatás, nyelvi játékok, szövegértelmezés, szövegmagyarázat.

A résztvevők számára ingyenes tábor szervezése az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács együttműködésével valósult meg, anyagi hátterét pedig az ETT által lebonyolított pályázati forrásból fedeztük.

Fényképek a Nyilas Misi tehetságtámogató Egyesület honlapján.


Az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács működésének és tehetséggondozó programjainak támogatása (2019–2020) elnevezésű projekt tevékenységei a Nemzeti Tehetség Program NTP-HTTSZ-19-0005 kódszámú pályázatának támogatásával valósultak meg. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.