II. Anyanyelvápoló és tehetséggondozó tábor

Az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács együttműködésével 2018. augusztus 7. és 13. között második alkalommal szerveztünk anyanyelvápoló és tehetséggondozó szaktábort Torockón. A tevékenységen napi hat órában 11 erdélyi, magyar nyelven tanuló, középiskolás diák, a Nyilas Misi Tehetséggondozó Egyesület ösztöndíjasai vettek részt anyanyelvi tevékenységen, önismereti-, és pályaválasztási programon.

A tábor lebonyolítását a Nyilas Misi Tehetséggondozó Egyesület munkatársai szervezték; foglalkozásokat irányító szakemberek: Bedő Aranka magyartanár, Erdei Ildikó pszichológus, Keresztes-Szőke Erzsébet és Nagy Anna magyartanárok, Bartalis-Kádár Apor volt ösztöndíjasunk, magyartanár.

A tábor célja elsődlegesen annak megvalósítása volt, hogy az Egyesület alapprogramjában ösztöndíjban részesülő tanulók anyanyelvi kultúrája (szóbeli megnyilatkozásaik, szövegalkotásuk, helyesírásuk) javuljon; bővüljenek az iskolai oktatáshoz is kapcsolódó ismereteik a magyar nyelvről, magyar kultúráról; továbbá részesüljenek képzésben reális önértékelésük tekintetében (ez segítse a pályaválasztási orientációjukat); alakuljon ki közöttük és a velük foglalkozó szakemberek között folyamatos, közvetlen kapcsolat. A célok megvalósítását változatos tevékenységi formákkal valósították meg: interaktív oktatás, nyelvi játékok, szövegértelmezés, szövegmagyarázat.

A II. Anyanyelvápoló és tehetséggondozó tábor a Nemzeti Tehetség Program NTP-HTTSZ-18-0002 kódszámú pályázatának támogatásával zajlott. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.