Anyanyelvápoló tábor

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 2017. augusztus 7-13. között 7 napos anyanyelvápoló tábort szervezett Torockón.
Az NYMTE 19, az anyanyelv ápolása iránt érdeklődő, ezen a területen jó eredményeket elérő, 8-11. osztályos ösztöndíjasának adott lehetőséget a tehetséggondozó táborban való részvételre.
A tábor célja elsődlegesen annak megvalósítása volt, hogy az Egyesület alapprogramjában ösztöndíjban részesülő tanulók anyanyelvi kultúrája (szóbeli megnyilatkozásaik, szövegalkotásuk, helyesírásuk) javuljon; bővüljenek az iskolai oktatáshoz is kapcsolódó ismereteik a magyar nyelvről, magyar kultúráról; továbbá részesüljenek képzésben reális önértékelésük tekintetében (ez segítse a pályaválasztási orientációjukat); alakuljon ki közöttük és a velük foglalkozó szakemberek között folyamatos, közvetlen kapcsolat. A célok megvalósítását változatos tevékenységi formákkal valósították meg: interaktív oktatás, nyelvi játékok, szövegértelmezés, szövegmagyarázat.

(Az I. Anyanyelvápoló és tehetséggondozó tábor az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által jóváhagyott NTP-HTTSZ-17-0016 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.