Beszámoló a 2017–2018-as tanévben lebonyolított Ady Endre ösztöndíj-pályázatról

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából (az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Tehetség Programja keretében) az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács NTP-ADY-M-17-0004 kódszámú pályázat alapján nyílt pályázatot hirdetett a romániai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására a 2017–2018-as tanévben. A pályázat keretén belül 100 erdélyi diák részesült ösztöndíjban.

A pályázat széles körben került meghirdetésre – több, mint 600 internetes postafiókon keresztül felvettük a kapcsolatot Erdély közel 60 iskolájával, továbbá az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács honlapján, közösségi oldalakon, illetve az erdélyi magyar médiában is elérhetővé tettük a felhívást.

A tanulók pályázatainak javasolt rangsorba állítását az alábbi mutatók megvizsgálása alapján bonyolítottuk le a pályázati felhívás kritériumainak megfelelően: tanulmányi eredmények esetében, a tanuló 2016–2017-es tanévben elért tanulmányi eredménye (tanulmányi átlag, megyei/országos/nemzetközi/Kárpát-medencei versenyen elért eredményei), tehetségpont ajánlása, egyéb, rászorultságot bizonyító tényezők.

Jelen pályázat keretében 200 ösztöndíjkérelmet javasoltunk elbírálásra, ezek közül 100 diák nyerte el az Ady Endre-ösztöndíjat. Az ösztöndíjra pályázó tanulókat értesítettük az elbírálást illetően, ezután a szerződéskötés következett a 100 nyertes ösztöndíjas esetében. A szerződéskötés az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő iránymutatásának megfelelően zajlott le.

A magyar és román nyelvű ösztöndíj-szerződések megkötése 2017. február 1. február 30. között, az ösztöndíjak banki átutalása 2018. február 15-én történt. Az ösztöndíj összege az átváltás napján érvényben lévő valutaárfolyam szerint 100.000 forintnak megfelelő 1.527 lej volt.

Az ösztöndíjasoktól beérkezett beszámolók alapján a kapott ösztöndíj nagyban hozzájárult a diákok tanulmányaihoz, segítette őket, hogy leküzdhessék azokat az akadályokat, melyek napi szinten megnehezítik az oktatásban való részvételüket. Ezek közé tartozik az iskolába való napi ingázás díja, a bentlakás kifizetése, tanszerek megvásárlása, asztali számítógép és laptop beszerzése. Az oktatás mindennapi szintjén is hasznosnak bizonyult a kapott összeg a tanulók számára: a tanulók többsége a 100.000 forintnak megfelelő ösztöndíj nagy részét a tanulmányaihoz szükséges oktatási szakanyagokra, az érettségire való felkészüléshez szükséges felzárkóztató- és különórák kifizetésére, sportfelszerelés, hangszerek, tankönyvek, kötelező szakirodalmi könyvek beszerzésére fordították. Több esetben a tanulók tantárgyversenyek benevezési díjait fizették ki, illetve nyelv- és számítógép-kezelői tanfolyamokat végeztek el.

A pályázat lebonyolítója az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács

A tevékenység a Nemzeti Tehetség Program NTP-ADY-M-17-0004 kódszámú pályázatának támogatásával zajlott. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg.

Ady-logo-2017–2018

Bookmark the permalink.

Comments are closed.