Háromszéki pedagógusok szakmai fejlesztése tehetséggondozás terén

Az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács tagjaként a Székely Mikó Kollégium Tehetségpont, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével együttműködve, egy hiánypótló továbbképzést szervezett az iskola, illetve a város pedagógusai számára Háromszéki pedagógusok szakmai fejlesztése tehetséggondozás terén címmel. A Székely Mikó Kollégium az elmúlt évek során bebizonyította, hogy eredményes tevékenységet folytat a tehetséggondozás területén (matematika, fizika, kémia, biológia, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, néptánc és népzene, stb.), amit érdemes megosztani másokkal is. Éppen ezért olyan képzéseket hoztunk a sepsiszentgyörgyi pedagógusoknak a MATEHETSZ képzéscsomagjából, amelyek segítik őket abban, hogy eredményesebbek legyenek ezen a területen, újabb ismeretekre tegyenek szert, követve azt az elvet, miszerint nemcsak a diákot kell segíteni, hanem az őt tanító pedagógust is. Tehetségpontunk a Pedagógus kulcsszerepek a tehetséggondozásban című (R503 kódszámú) képzést szervezte meg, amelynek keretén belül az előadó Székely Zsuzsanna volt. A képzést minden háromszéki pedagógusnak (tanár, tanító) meghirdettük, 2013. október 12-re, az illyefalvi Keresztény Ifjúsági és Konferencia Központot (KIDA) választva színhelyül. A képzést az iskola honlapján (www.szekelymikokollegium.ro), illetve a pedagógusoknak küldött körlevélben és szakmai tanácskozásokon hirdettük meg szeptemberben. A személyes beszélgetések és tájékoztatók után sok pedagógus érdeklődött a program iránt, így több mint 25 előiratkozási ív érkezett. A programra viszont végül 19 pedagógus iratkozott, és 17 tudott eljönni, mert ugyanarra a hétvégére – utólag – tanügyi programot is szerveztek. A résztvevő pedagógusok aktívan vettek részt az egész napos (délelőtti/délutáni) tevékenységeken, mivel érdeklődtek a program iránt, a téma pedig mindannyiunk számára érdekfeszítő volt. A visszajelzések alapján elmondható, hogy a résztvevők hasznosnak vélték a műhelymunka jellegű foglalkozásokat, a vita vagy helyzetelemző beszélgetéseket. A képzés elérte célját mind a résztvevők létszámát, mind a részvétel minőségét tekintve. Annál is inkább, mert nemcsak olyan tanárok jöttek el, akik már dolgoznak a tehetséggondozás területén, hanem azok is, akik érdeklődnek a téma iránt, vagy most kapcsolódtak be ebbe a tevékenységbe.
A képzések kiváló alkalmat biztosítottak a gimnáziumi és líceumi pedagógusok közötti szakmai kommunikáció kialakulására, a tapasztalatok (eredmények és akár a kudarcok) megvitatására. Mindez reméljük, hogy hatékonyan hozzájárul az oktatásunk minőségi javulásához, illetve az eredményesebb tehetségápoláshoz.

A képzés része volt a TESZEK (Tehetségápoló Szakemberek Erdélyi Képzése) képzéssorozatnak, amelyet az ETT és a RMPSZ szervezett a Nemzeti Tehetség Program NTP-SZKK-M-MPA-12-5 kódszámú pályázatából.

Pető Mária,
Krecht Gyöngyvér,
Kondor Ágota

Bookmark the permalink.

Leave a Reply