Terepkönyv-tábor. Kreatív írás- és olvasásgyakorlatok

 

WP_20160515_16_54_14_Pro

A Nemzeti Tehetség Program NTP-HTTSZ-M-15-0003 pályázatának támogatásával megvalósult tehetségfelfedező és tehetségsegítő projekt a tervének megfelelően zajlott le Pádison, 2016. május 12-18 időszakban 15 résztvevővel. Dr. Berszán István egyetemi docens műhelyvezető a BBTE BTK Láthatatlan Kollégiumának Kreatív írás műhelyéből 7 egyetemi hallgatót és a tehetségpontok, illetve a magyartanárok levelezőlistáján meghirdetett irodalmi pályázat alapján 7 középiskolást vont be a tábori írás- és olvasásgyakorlatokba. A résztvevők a támogatás révén ingyenes szállást és étkezést kaptak a csak erre a célra kibérelt Scarita fogadóban és ingyenes szállítást a Kolozsvár – Padis – Kolozsvár útvonalon.

A rendkívül kifinomult és rendkívül intenzív figyelemgyakorlatokként vizsgált irodalmi írás és olvasás egyéni és csoportos Terepkönyv-gyakorlatokban vált tehetségfejlesztő munkává, illetve az irodalomtudományba a műhelyvezető által bevezetett gyakorláskutatás kísérleti műhelyévé. A résztvevők a pádisi természeti környezet adottságai révén tanultak sokféleképpen figyelni, kitapintani és szétszálazni egy hely ritmusait, megmaradni a kiválasztott ritmus tartamában, illetve átjárni az eltérő ritmusok történései között. A műhelytevékenységnek sikerült elérnie azt a kitűzött célt, hogy a művészi írást és olvasást kivigye a szövegre és kontextusra szabott irodalomtudomány szűkösségéből az ökoszféra tágasságába, avagy a környezettel, a másikkal és magunkkal teremtett gyakorlati kapcsolatok mozgástereibe. Az ilyen irodalomkutatás és irodalmi gyakorlatok egyfelől az ökokritikával, másfelől a kortárs fizika húrelméletével mutatnak affinitást, mivel a természet és/illetve a kultúrák közötti “fordításokat” kiegészítő ritmikai dimenziók közötti idővetületekként közelítik meg.

A résztvevők szavak, illetve nyomtatott olvasmány nélkül is tanultak olvasni, szavak és szöveg nélkül is tanultak írni, hogy amikor nyomtatott olvasmányban követik az írásgyakorlat figyelemgesztusait, vagy maguk írnak papírról olvasható irodalmat, akkor is gesztusrezonanciák révén tájékozódjanak egymásra visszavezethetetlen ritmusok időiben. A táborban megírt vers és prózagyakorlatok a Láthatatlan Kollégium honlapján, illetve irodalmi folyóiratokban fognak megjelenni.

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply