Descoperă lumea matematicii și a ştiințelor naturii
Mascil Logo
mathematics and science for life - matematică şi ştiinţe pentru viaţă
Construirea unei scări sigure

Descrierea generală

Scari

Tema este proiectarea unei scări sigure într-o locuinţă de familie, folosind o structură convenţională din lemn. Lucrarea de construcţie în mod normal este executată de un tâmplar/dulgher. Scara se va construi pe baza planurilor unui proiectant sau arhitect, care a examinat spaţiul disponibil şi a desenat un proiect care respectă reglementările clădirii. Calcularea măsurătorilor şi construirea scării cu dimensiuni corespunzătoare poate fi abordată în două feluri: • folosind metoda „regulii degetului mare” sau • lucrând pe baza unor reguli stabilite. Pe parcursul acestei (sau acestor) lecţii, elevii : • vor realiza două proiecte de scară, lucrând în grupuri mici, folosind metoda „regulii degetului mare”; • vor explica şi vor compara schemele între grupuri; • vor analiza specificaţiile alternative ale cerinţelor referitoare la scări din reglementarea construcţiilor, folosită la locul de muncă (extensie opţională). Problema implică luarea unor decizii şi justificarea acestor decizii legate de proiectare, cu scopul de a crea dezbateri interesante despre estimări, priorităţile procesului de proiectare şi argumentele reglementărilor (care din punct de vedere teoretic se leagă de antropologie).
Disciplina: Matematică
Durata: Două lecţii (120 de minute)
Vârsta: 11-15 ani, dar se poate adapta şi altor grupe de vârstăCaracteristici IBL

• Analizarea situaţiilor
• Planificarea cercetării
• Experimentare sistematică
• Interpretare şi evaluare
• Comunicarea rezultatelor

Caracteristici WoW

• Context: Lumea construcţiilor
• Rolul: Proiectant
• Activitatea: Lucru în grupuri pentru a proiecta două scări. Elaborarea unor scheme adecvate şi efectuarea de măsurători exacte. Justificarea schiţelor. Compararea desenelor şi deciziilor cu alte grupuri de elevi şi cu specificări alternative ale reglementărilor din lumea muncii.
• Produs: Înţelegerea procesului prin care schemele sunt proiectate pe baza regulilor şi consideraţiilor referitoare la siguranţă.
• Profesia asociată: Dulgher, constructor, arhitect

DocumenteCopyright


Partener Mascil: Marea Britanie  

Materialele sunt publicate sub licența
CC BY-NC-SA 4.0.

Notice Inquiry Based Learning

Illustration inquiry based learning


twitter rss-feed newsletter freiburg-mascil@lists.ph-freiburg.de

Acest proiect este finanțat prin contractul nr. 320693 de către Uniunea Europeană prin al Șaptelea Program Cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică.