Descoperă lumea matematicii și a ştiințelor naturii
Mascil Logo
mathematics and science for life - matematică şi ştiinţe pentru viaţă
Traseul autobuzelor de şcoală

Descrierea generală

Routing

În multe ţări există autobuze care transportă copii la şcoală. Autobuzul de şcoală preia copii dimineaţa, iar la sfârşitul zilei îi depune în staţiile de pe itinerar. Parametrul cel mai important în acest caz este durata de timp totală petrecută în autobuz (copii trebuie să ajungă la şcoală în timp), cunoscând timpul de călătorie între două staţii. Întrucât în fiecare staţie trebuie să urce copii, este nevoie de o cursă care trece prin toate staţiile (începând şi terminând la şcoală). Autobuzul parcurge itinerarul în fiecare zi pe parcursul întregului an, deci este foarte important să se găsească un itinerar optim. Elevii trebuie să rezolve o problemă de management al transportului şi vor întocmi o schiţă de hartă a localităţii respective, marcând drumurile şi staţiile de autobuz.
Disciplina: Matematică
Durata: Două lecţii (90 de minute)
Vârsta: 11-15 ani, dar se poate adapta şi altor grupe de vârstăCaracteristici IBL

• Analiza situaţiilor
• Planificarea cercetării
• Experimentare sistematică
• Interpretare şi evaluare
• Comunicarea rezultatelor

Caracteristici WoW

• Context: Găsirea unui itinerar optim pentru autobuzele şcolare având în vedere restricţiile specifice şi locale.
• Rolul: Elevii îşi pot alege un rol din cele oferite - un proiectant (de exemplu, director de şcoală) va fi ales de elevi, care au nevoie de o soluţie rapidă (nu cea mai bună); - un matematician va ajuta elevii, care vor să înţeleagă contextul teoriei graficelor şi vor să fie introduşi în câteva algoritmi; – pentru această activitate poate fi ales şi un specialist în tehnologia informatică: elevii vor putea găsi algoritmi şi un software pentru rezolvarea unor exemple ale acestei problemă.
• Activitatea: Crearea unui itinerar de autobuz şi estimarea duratei de transport
• Produs: Produsul depinde de rolul elevilor. Pentru un designer practicant rezultatul va fi un desen scalar a itinerarului, cu explicaţii.
• Profesia asociată:

Documente


Copyright


Partener Mascil: Lituania  

Materialele sunt publicate sub licența
CC BY-NC-SA 4.0.

Notice Inquiry Based Learning

Illustration inquiry based learning


twitter rss-feed newsletter freiburg-mascil@lists.ph-freiburg.de

Acest proiect este finanțat prin contractul nr. 320693 de către Uniunea Europeană prin al Șaptelea Program Cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică.