Descoperă lumea matematicii și a ştiințelor naturii
Mascil Logo
mathematics and science for life - matematică şi ştiinţe pentru viaţă
Cuibar

Descrierea generală

Cuibar

Toate ţările europene caută să-şi ocrotească speciile de păsări, prin protecția habitatului lor, astfel contribuind la păstrarea diversităţii biologice a lumii şi la durabilitatea folosirii resurselor naturale de către om. Fără ajutorul oamenilor, cele mai multe specii de păsări ar putea dispărea. Una din căile posibile pentru a ajuta păsările este construirea cuibarelor. Aceste căsuţe destinate păsărilor pot ajuta la supravieţuirea lor într-un anumit loc. Elevul lucrează ca tâmplar sau designer la o firmă care fabrică obiecte din lemn. Firma a primit o comandă de 1000 de cuibare, care vor fi agăţate pe copacii unei păduri.
Disciplina: Matematică
Durata: Două lecţii (90 de minute)
Vârsta: 11-18 ani, dar se poate adapta şi altor grupe de vârstăCaracteristici IBL

• Analizarea situaţiilor
• Planificarea cercetării
• Experimentare sistematică
• Interpretare şi evaluare
• Comunicarea rezultatelor

Caracteristici WoW

• Context: arhitectură și design
• Rolul: elevii lucrează pe postul unui arhitect pentru a proiecta o intrare într-un garaj subteran
• Activitatea: elevii lucrează în grupuri folosind modele din hârtie sau fișiere Geogebra pentru a identifica variabilele relevante
• Produs: un model din hârtie pentru intrare
• Profesia asociată: arhitect, inginer constructor

Documente

Copyright


Partener Mascil:    

Materialele sunt publicate sub licența
CC BY-NC-SA 4.0.

Notice Inquiry Based Learning

Illustration inquiry based learning


twitter rss-feed newsletter freiburg-mascil@lists.ph-freiburg.de

Acest proiect este finanțat prin contractul nr. 320693 de către Uniunea Europeană prin al Șaptelea Program Cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică.