Descoperă lumea matematicii și a ştiințelor naturii
Mascil Logo
mathematics and science for life - matematică şi ştiinţe pentru viaţă
Găini sănătoase = ou sănătos?

Descrierea generală

Eggs

Fiind consultantul ştiinţific al Serviciului de Informaţii al Sănătăţii Publice din sectorul unde locuiţi, aţi primit sarcina să determinaţi care sunt ouăle mai sănătoase, cele provenite de la găini crescute liber sau cele provenite din crescătorii. În spatele problemei se află disputa intensă despre întrebarea de mai sus cu cei de partea opusă, care spun că preţul mai mare pentru ouăle găinilor crescute liber nu este justificat. Găinile sănătoase produc ouă sănătoase? Este nevoie de o investigaţie sistematică, planificată şi efectuată cu metode ştiinţifice. Rezultatul investigaţiei trebuie să facă obiectul unui raport scris. Acest raport va constitui produsul.
Disciplina: Biologie, Chimie
Durata: 4 lecţii (180 de minute)
Vârsta: 11-18 ani, dar se poate adapta şi altor grupe de vârstăCaracteristici IBL

• Analiza situaţiilor
• Planificarea cercetării
• Experimentare sistematică
• Interpretare şi evaluare
• Comunicarea rezultatelor

Caracteristici WoW

• Context: calitatea ouălor
• Rolul: elevii îşi asumă rolul analistului de biochimie, care lucrează în serviciul cu publicul.
• Activitatea: analiza conţinutului de substanţe nutritive al ouălor.
• Produs: raportul analizelor
• Profesia asociată: arhitect, inginer constructor

DocumenteCopyright


Partener Mascil: Norvegia  

Materialele sunt publicate sub licența
CC BY-NC-SA 4.0.

Adaptări posibile la alte categorii de vârstă

Există mai multe modalităţi ale adaptării temei la o categorie de vârstă mai mică: • Adaptarea la o categorie de vârstă mai mică se poate realiza prin simplificarea obiectivelor procesului de învăţare, de exemplu elevii pot da explicaţii posibile în loc de a formula ipoteze care pot fi verificate. • Investigaţia ştiinţifică poate fi simplificată şi ea, de exemplu prin analizarea conţinutului de substanţe nutritive pe baza informaţiilor existente pe etichetele ambalajelor, sau prin trimiterea ouălor într-un laborator de analize nutritive, astfel nu elevii vor executa analiza conţinutului. Autorul s-a concentrat asupra analizei conţinutului de grăsimi şi proteine pentru a determina cât de sănătos este un ou, ceea ce, în acest caz, corespunde categoriei de vârste a grupului ţintă. Pot exista şi alte caracteristici care determină un ou sănătos, aşadar există şi posibilitatea de adaptare a temei la diferite categorii de vârstă. De exemplu, categoriile de vârstă mai mici pot determina calitatea ouălor pe baza cojii. Coaja ouălor sănătoase este mai groasă şi mai puţin permeabilă. În consecinţă investigaţiile pot fi efectuate prin: • măsurarea greutăţii cojii oului, • măsurarea grosimii ei, • dizolvând coaja de ou în soluţie de oţet, sau • folosind vopsele pentru testarea permeabilităţii cojii. Aceste investigaţii nu necesită echipamente atât de complexe ca cele descrise de autor. Astfel există posibilitatea adaptării respectând disponibilitatea echipamentului şi/sau aptitudinile elevilor. Rapoartele pot fi predate oral sau în scris, într-un limbaj mai simplu (natural). Adaptări posibile la situaţii locale Ţările paticipante pot adapta tema la tipurile de ferme de găini existente în ţara respectivă, dacă nu dispun de aceleaşi tipuri de ferme ca Norvegia. Întrebări recomandate • Există şi alte metode de a caracteriza un ou sănătos? • Ce provocări apar în timpul călăuzirii şi sprijinirii elevului în rezolvarea unei astfel de probleme nestructurate? • De unde ştim dacă ajutorul oferit elevilor este prea mult sau prea puţin, sau dacă le-am oferit prea repede? • Cum putem ajuta elevii să efectueze testele în mod cinstit, exact şi meticulos?
Notice Inquiry Based Learning

Illustration inquiry based learning


twitter rss-feed newsletter freiburg-mascil@lists.ph-freiburg.de

Acest proiect este finanțat prin contractul nr. 320693 de către Uniunea Europeană prin al Șaptelea Program Cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică.