Vendégkönyv

-
(4)
(4) Józsa Katalin
url  email

Tisztelt Igazgató Úr/Asszony!

A zászlók és a címerek egy közösség és annak összetartozásának fontos jelképei. Számunkra, magyar emberek számára a nemzeti jelképek különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka az, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet ennek ellenére közös nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva mégis egységes. Nemzeti imádságunk mellett ezért nemzeti összetartozásunk legfontosabb jelképe a magyar zászló és a nemzeti címer. A magyar Országgyűlés – 45/2014. (XII. 17.) számú határozata – a magyar zászló és címer megünneplésének emléknapjául március 16-át jelölte ki.
Az emléknap tavalyi elfogadása és országgyűlési határozata nyomán újabb ünnepi alkalommal bővült a nemzetegyesítésnek és az Alaptörvényben rögzített nemzeti felelősségviselésnek a jogi alapokon nyugvó eszköztára. Nemzeti jelképeink e napja újabb kapocs lehet az anyaország és az elszakított magyar nemzetrészek között, amely alkalmat és lehetőséget teremt a magyar zászló és címer nemzeti összetartozást jelképező méltó és közös megünneplésére.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – amely ethoszából következőleg az emléknaphoz kapcsolódó ünnepségek és események szervezésében kiemelt feladatot vállal – az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Államtitkárságával közösen, a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára rajz- és esszépályázatot hirdet.

Tisztelettel arra szeretném Önt kérni, hogy közreműködő segítsége révén intézményük minél több diákja vegyen részt, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet nemzeti identitást erősítő és a szülőföldön való megmaradást is szolgáló pályázatán.

Segítségét előre is megköszönve,


Tisztelettel:
Fráter Olivér
elnökhelyettes
Miniszterelnökség
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Mobil +36 30 6439086
Tel. +36 1 7957982
frater.oliver@nski.gov.hu
ÜNNEPI RAJZPÁLYÁZAT
Ünnepi rajz-, és esszépályázat a magyar címer és zászló megünneplésére
2016. március 16.

I. A magyar zászló és címer ünnepe
A zászlók és a címerek egy közösség és annak összetartozásának jelképei. Számunkra, magyar emberek számára különös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka, hogy bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar nemzet határaival, a nemzet nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva egységes. Ennek az összetartozásnak - a Himnusz mellett - a legfontosabb jelképe a magyar zászló és a nemzeti címer.


II. Pályázók

A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául, így összetartozásunk egyik legfontosabb ünnepéül március 16-át jelölte ki. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet – amely küldetéséből eredően az emléknaphoz kapcsolódó ünnepségek és események szervezésében kiemelt feladatot vállal – az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Államtitkárságával közösen, a Kárpát-medencében, illetve a világban szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és egyetemista számára pályázatot hirdet.
A pályázatok két műfajban - a rajz esetében hét, az esszé esetében pedig három korcsoportban kerülnek kiírásra:

III. Műfajok:

1) Rajzpályázat
2) Esszépályázat
1) Műfaj: rajzpályázat

Korcsoportok (kategóriák):
1) Óvoda
2) Általános Iskola I-II. osztály
3) Általános iskola III-IV. osztály
4) Általános iskola V-VI. osztály
5) Általános iskola VII-VIII. osztály
6) Középiskola
7) Egyetem
(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó.)

Az ünnepi rajzpályázat témaköre, tárgya és kivitelezési eszköztára:
A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, a rajz, a grafika, a kollázs, illetve a festészet bármelyik (monochrom vagy színes) technikájával megjelenítheti, azt valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben ábrázolva. A benyújtott pályamunka az 1-3. kategóriában A4–es formátum, a 3-4. kategóriában A3–as formátum, az 5-7. kategóriában pedig szabadon választott formátum lehet. Mindegyik kategóriában a pályaművek anyaga papír, karton, farost vagy vászon lehet.


2) Műfaj: esszépályázat

Korcsoportok:
1) Általános iskola VII-VIII. osztály
2) Középiskola
3) Egyetem
(Eltérő felosztású iskolarendszer esetén a kornak megfelelő csoportba sorolhatja magát a pályázó)

Az ünnepi esszépályázat témaköre, tárgya és kivitelezési eszköztára:
A pályázó a magyar zászlót és/vagy címert, a történelmi zászlókat, illetve a határon túli nemzetrészek zászlóit, velük összefüggő történelmi eseményt, velük összefüggő történelmi személyiség életét az esszé műfajában 4 000 – 10 000 leütésben megjelenítheti, azt tetszése szerint, valamely egyéni hangulat, téma, emlékkép vagy történelmi eseménnyel összefüggésben írásban ábrázolva. A pályamunka PDF formátumban digitális úton küldhető be. Kérjük, hogy a pályázó az esszét a kiírásban szereplő adatok, valamint saját e-mail elérhetőségének feltüntetése mellett küldje be!

IV. A pályamunkák beküldésének általános feltételei:
Egy pályázó egy műfajban egy pályázatot nyújthat be.
A pályamű hátoldalán, attól elválaszthatatlan módon és olvashatóan fel kell tüntetni:
1. a pályamű címét
2. a pályázó nevét
3. a pályamű kategóriáját
4. a pályázó korcsoportját
5. a pályázó elérhetőségét (telefonszámot mindenképp, e-mail címet lehetőség szerint)
6. a felkészítő tanár nevét (amennyiben van)
7. a tanintézmény megnevezését és e-mail elérhetőségét.

A műveket – a kategóriának megfelelően postai vagy digitális úton – az alábbiak szerint legkésőbb 2016. február 8. napján 24.00 óráig kell megküldeni:
1) Rajzpályázat: postai úton - Nemzetstratégiai Kutatóintézet 1368 Budapest Pf:178
2) Esszépályázat: az esszéket az alábbi e-mail címre kell küldeni: essze@nski.gov.hu

A pályázók a pályamű beküldésével elfogadják, hogy a díjazott pályaművek kiállításának, kiadásának, bemutatásának, közzétételének jogáról, beküldött személyes adataik (felkészítő tanáruk nevének kiírásával) feltüntetése mellett, a kiíró javára lemondanak. Hiányosan, a kért adatok feltüntetése nélkül benyújtott pályázatokat nem fogadunk el, éppúgy ahogy a határidő lejártát követően benyújtott pályázatot sem. Felkészítő tanár feltüntetése nem kötelező.

Pályaműveket vissza nem küldünk, megőrzésükre lehetőségünk nincs.

V. A díjazottak elismerése: A pályamunkák műfajonként és kategóriánként kerülnek elbírálásra. A pályázat kiírói a kategóriák első három legjobbnak ítélt pályamunka alkotóit tárgy- illetve könyvjutalomban részesítik. A kiírók a kiemelkedő tehetségű pályamunkákat különdíjjal is jutalmazhatják.
A díjazott pályázók felkészítő tanárai (ha a pályamű beküldésekor a leírtak szerint megjelölésre kerülnek) szintén elismerésben részesülnek.


Rajzpályázat:

Az 1-5 korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 15.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 6. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 7. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 150.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
Esszépályázat:

Az 5 korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 15.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 6. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 25.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom

A 7. korcsoport helyezettjeinek díjazása:
1. díj: 150.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
2. díj: 100.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalom
3. díj: 50.000 Ft értékű tárgy- és könyvjutalomA pályázat fővédnöke:

Czunyiné dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelős államtitkár

A pályázat védnökei:

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke
Németh Szilárd, országgyűlési képviselő
Wittner Mária, ’56-os szabadságharcosA pályázat szakmai zsűrije:

1) A rajzpályázat zsűrijének elnöke: Jankovics Marcell

2) Az esszépályázat zsűrijének elnöke: Dr. Takaró Mihály

Egyéb tudnivalók: A pályázat eredményét a Nemzetstratégiai Kutatóintézet a honlapján (www.nski.hu) teszi közzé. A díjak, és elismerések ünnepi keretek között történő átadására 2016. március 16-án 13.00 órai kezdettel kerül sor a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 1054 Budapest, Nagysándor József u. 8. szám alatti dísztermében. A díjazottak az esemény részleteiről külön tájékoztatást kapnak. A Budapesten kívülről érkezett helyezettek, és ha szükséges, úgy egy főnyi kísérőjük a díjátadóra közforgalmi eszközzel történő utazását, és az esetlegesen felmerülő elszállásolását a szervezők biztosítják. A pályázattal kapcsolatos esetleges egyéb információk a rajz@nski.gov.hu,illetve az essze@nski.gov.hu e-mail címen kérhetőek.
(3) Schiemert Konrad
email

TIsztelt régi iskolám!
Mint egykori diák, szivesen olvasgatom, hogy mi történik Önöknél. Negyven évvel ezelött ott érettségiztem és most szeretnék kapcsolatba lépni Soós Ilona tanarnövel. Sajnos a honlapon nem található egyetlen egy e-mail cim sem. Kérem szépen segitsenek kapcsolatba lépni vele. Az én címem: k.schiemert@maticatech.com.

Üdv,
Konrad Schiemert (aias Kulcsár Csaba)

(2) simon jános
email

Én ez évben a kolozsvári konviktusba jöttem, az egyedüli fivéreim közt, s Gul tanár kezei közé, kiről már fellebb szóltam.
Két szobánk volt, egy dolgozószoba, melyet nevelőm maga használt, hol vendégeket fogadott, s hova olykor visszavonult, ha valami érdekes olvasmánya volt; a másik háló- és dolgozó¬szoba, melyben a tanár úr is magas olaszfal mögött pihente ki a nap hevélyeit, s hol én is egy keskeny fenyőágyon, szalmazsákon, egyetlen párnán háltam, egyszerű paplannal takaróztam; inasunk, egy hórihorgas, huszonöt éves grammatista iskolatársam, igen simplex fráter, kerekes ágyban aludt, míg páter Gulnak, miként őt neveztük, kedves kis énekes kanárimadara a hajnal első sugárival fellármázott minket.
Nyolc órától tízig iskolába mentem, aztán az egyházba, hol a Coeleste liliom-ot nagy tűzzel énekeltem; mert csudáson szép és hajlékony hangom volt, nevelőm bámulási tárgya, melyet később, tizennégy éves koromban egyszerre úgy elvesztettem, mintha sohasem lett volna, tizenkét órakor pontban lesétálgattunk a refektóriumba, hol két osztály volt, az első a páterek és jobban fizetők számára, s egy hosszú a másodrendű tanulóké.
Volt aztán szemközt az első asztallal egy szószék, erkélyalakú, hol valaki az éltesebb tanulók közől, sóvár tekintetet vetve a párolgó tálakra, felolvasott, de amire senki sem ügyelt, én legalább sohasem.
Hét órakor aztán volt az estebéd, s ezután az olvasó elmondása, végre a lefekvés.
Ételünk elég volt, de főleg a jó konyhához szokottakra nézve nagyon selejtes, a többi közt volt a szakácsnak egy kedvenc étele, melynek íze most is a számban van. Iszonyú csemege - annyit mondhatok! - katonabékából aprított valami pogácsa alakban, igen gyanús színű mártással.
Mondtam már, hogy tanulásom ellen nem lehetett kifogás, habár az egész konviktusban senkit sem büntettek annyit, mint engemet; páter Gul ezt capacitatiónak nevezte. Igaza volt, nagyon capiáltam a dolgot.
Legfőbb mulatságom az volt, hogy ebéd után, főleg vasárnap, kedden és csütörtökön a velem egykorú gyermekeket a konviktus udvarán összegyűjtöttem, s mint magam fővezér, katonásdit játszottam, miből páter Gul azt hozta ki, hogy sok van életemben, mi a Bonaparte ifjúságára emlékeztet.
Elhittem persze; - most azonban nekem ez olyan összehasonlításnak tetszik, mint amikor egy Szilágyi nevű protestáns tanár, kit, nem tudom, mi okon, tanítványai Kukli Szilágyi-nak, neveztek el, azt állította, hogy ő nagyban hasonlít Homéroszhoz, quia - miként mondta - quandumque post prandium dormito, úgy hiszem, élceskedett az öregúr.
Az első prémium s első eminencia mindig az enyim volt; habár nemegyszer kaptunk ketten első prémiumot és első eminenciát.
Vetélytársaim, gróf Mikes Antal, később fiatalon elhalt huszárszázados, igen csinos fiú, gr. Haller Ignác, kit már említettem, gróf Haller Ferencnek, főherceg Albrecht adlátusának, és Lajosnak - a hazafiságáról s eszéről ismeretes férfiúnak - fivére. Ezen gr. Haller Ignácban hajónagy és csillagvizsgáló veszett el, mert nemcsak minden könyvét tele rajzolta horgonyt lebocsátó hajókkal, hanem az oskolapadokat is.
Gul János filológiai tanár, a kegyesrend egyik legkitűnőbb tagja s később a kolozsvári konviktus rektora, volt hét évig - melyeket a tanulási szak idejében a konviktusban töltöttem - nevelőm.
Szigorú, feddhetetlen erényű s főleg tudományában igen jártas férfiú; erényeire és modorára valódi spártai; egyszerű, kevés beszédű, erélyes és férfias, minőt keveset ismertem. Egyébiránt magas, száraz férfiú. Oly vásott fiúval, mint én, nem könnyű volt bánni, de Gul Jánoson teljes lehetetlen lőn kikapni, s kevés gyermek és ifjú van, ki oly kérlelhetetlenül meglakolt volna minden, még a legcsekélyebb hibáért is, mint én. Elláthatlan volt hibáim lelettára, de két dologgal nem lehetett engemet vádolni, restséggel és rossz-szívűséggel. Ezért szeretett is engemet Gul János, minden szigora mellett, mely olykor kissé meghaladta a határokat.
/Jósika Miklós önéletrajza/

(1) Zsuzsanna

Szép az új honlap!


 Név *
 E-mail *
 Weboldal
 Üzenet *
* Kötelezõ mezoõ

Robotellenõr
Kérjük, írd be az itt látható betű-szám sort
8 + 2=