Lelkigyakorlatok és zarándoklatok

A lelki élet minden ember legmagasabb rendű hivatása, vagyis az, hogy megismerje, megszeresse és szolgálja az egy, élő és igaz Istent és a megváltó Jézus Krisztust (vö. Jn 17,3).
Iskolánkban évente két alkalommal — adventben és nagyböjtben — lelkinapokat tartunk a diákok és a tanárok részére. Ezek a csendes napok lehetőséget nyújtanak az elmélyülésre, az imádságra, kérdések megbeszélésére és a közösség építésére. A lelkinapok vezetésében szerzetesnők, pszichológusok és vendégpapok is segítenek az iskolalelkésznek.

Zarándoklatok célja elindulni valahonnan és megérkezni valahová. Fontos az, hogy útközben Istennel zarándokolva közelebb kerüljünk hozzá. Ez életünk zarándoklásának is a célja. Ezt a célt szolgálják a gyulafehérvári és a csíksomlyói közös zarándokutak.