Egyházi ünnepek

Az egyházi ünnepekbe való bekapcsolódás nemcsak a liturgikus nevelést szolgálja, hanem alkalmat nyújt a nevelés különböző területeinek kibontakoztatására: az erkölcsi nevelésre, a hitre, valamint a közösségre való nevelésre. Ezért iskolánkban kiemelt fontosságot tulajdonítunk a liturgikus tevékenységeknek, az ünnepekbe való aktív bekapcsolódásnak. Hiszen maga a liturgia az Isten dicsőítését jelenti, de ugyanakkor az ember megszentelődését eredményezi. Ennek a megszentelődésnek a következményeként pedig képes lesz istengyermeki életet élni, Istent és embertársait szolgálni

Az iskolai liturgikus tevékenységek végigkísérik az égész éves iskolai tevékenységet. Ebben segít a liturgikus év ünnepeinek megülése, a szentségek felvételére való felkészülés időszakai, de segítenek az iskolai foglalkoztatások, a tanítási órákon leadott elméleti anyag illetve a különböző versenyekre való felkészítés is. Pl. Tanévnyitó, Veni Sancte, Szent Mihály búcsú, Mindenszentek és halottak napja, Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepségek, Házszentelés az iskolában, Hamvazószerda, Virágvasárnapi passió, Nagyhét és a Szent Háromnap liturgikus tevékenységei, Elsőáldozás (évente), bérmálkozás (2-4 évente), Ballagás a templomban, a Gyulafehérvári Főegyházmegye által szervezett Kreativitási Vetélkedőre, a Gyulafehérvári Főegyházmegye által szervezett tantárgyversenyre és az ökumenikus olimpiára való felkészítés, Báthory-napok (teológiai kiskonferencia, liturgikus vetélkedő).