Bărbos Liana-Cecilia

Barbos Liana 6x6 DSC_4760 (Large)

Studii:

Doctorand Şcoala doctorală de Studii literare UBB Cluj

Grad didactic: gradul II.

Cursuri de formare::

  Perfecţionare în pedagogia Waldorf- Rudolf Steiner
    Institut Kassel şi Centrul pentru Pedagogie Waldorf
    din România

  Artă dramatică şi modelarea vorbirii-Fundaţia Teatrul
    Logos Bucureşti

  Exploatarea materialelor audio-video pentru
    dezvoltarea competenţelor orale în RLNM -Seminar de
    instruire- UBB Cluj

  Formator- cod Cor 241205

Responsabilități în școală:

  Comisia pentru pregătirea ,,Zilelor Bathory”-membru

Activităţi extracurriculare:

  consultaţii (pregătire pentru Evaluare Naţională)