Hîlma Ileana

Hilma Ileana 6x6- DSC_4294 (Large)
Grad didactic: gradul I
Cursuri de formare:

    Procesul de predare/învățare a RLNM la ciclul
      gimnazial — organizat de UBB

Responsabilități în școală:

    membru în Consiliul de administrație

    șef de catedră

Activități extracuriculare:

    consultații la clasa a XII-a