Isac Claudia

Isac Claudia 6x6-DSC_4433 (Large)

Grad didactic: gradul I
Cursuri de formare:

  Proiect POSDRU-Procesul de predare-învățare a limbii
    române ca limbă nematernă- RLNM aprilie-mai 2012

  Seminar de instruire organizat de UBB-Facultatea de
    Litere pe tema:Exploatarea materialelor audio-video
    pentru dezvoltarea competențelor orale în RLNM – 3-5
    iulie 2014

  Formator de formatori (de adulți) – curs încheiat în
    aprilie 2012.

 
 
 
 
Responsabilități în școală:

  membru CEAC

Activități extracuriculare:

  Consultații săptămânale cu elevii din clasele terminale

  Pregătire cu elevii capabili de performanță pentru Olimpiada de Limba și
    literatura română (Clasele VII-XII) și pentru concursul Ionel Teodoreanu
    (clasele V-VI)

  Îndrumarea activității unor elevi pentru elaborare lucrărilor simpozionului
    Școala Ardeleană,organizat de Centrul de Studii Transilvane, Cluj

  Pregătirea altor concursuri derulate pe parcursul anului: de
    exemplu:Simpozion Lucian Blaga -organizat de Biblioteca Județeană-
    ”Octavian Goga” Cluj, Concurs de limba română pentru minorități, oraganizat
    de Liceul Brassai

  Participarea la simpozionul național de Didactica Limbii Române organizat
    de asociația ANPRO — Cluj.