Kíváncsiságvezérelt matematika tanítás


Válságban az oktatás. Nemcsak amiatt, mert a világméretű pénzügyi válság hatással van az élet minden területére, tehát az oktatásra is.  Nem is amiatt, mert az oktatási rendszer zavartalan működését biztosítani hivatott politikum kaotikus, gyakran önellentmondásos szabályozásai szétzilálják, elzüllesztik, szétbomlasztják a rendszert, lehetetlenné teszik a hosszútávú oktatási folyamatok működését. Nem is azért, mert az oktatásszervezés területén olyan közgazdasági modelleket próbálnak alkalmazni, amelyek egyrészt az oktatás lényegi vonatkozásait nem tekintik optimalizálandó célnak, másrészt már a közgazdaság területén is látványosan megbuktak. Nem is azért, mert a minőségbiztosítás egy globalizálódott téveszme, hisz minduntalan csak egy minimális szintet biztosít és nem a minőséget, ami messze e fölött áll. Nem is azért, mert a nemzetközi  trendekhez való alkalmazkodás lokálisan paradoxont szül.  A probléma sokkal mélyebb, sokrétűbb, árnyaltabb és valójában nem is ott van, ahol észleljük. Mi csak a probléma következményeit látjuk, a problémának a rendszeren belüli megnyilvánulását. Súlyos hiba ezt összekeverni a tényleges problémával…