Az új SimpleX Terc kártyacsomag


A TERC kártyacsomag 81 kártyából áll. Minden kártya 4 tulajdonsággal rendelkezik:

    1. háttérszín (fekete, fehér vagy sárga);
    2. a kártyalapon levő alakzat lehet háromszögekből, trapézokból vagy félkörlapokból;
    3. az alakzat színe lehet piros, zöld vagy kék;
    4. az alakzatok száma lehet 1,2 vagy 3.

Három kártya TERC-et alkot, ha az előbbi négy tulajdonság mindegyikét külön vizsgálva, a három kártya vagy egyforma, vagy páronként különbözik. Így például három kártya TERC-et alkot, ha a háttérszínük azonos, a rajtuk levő alakzatok páronként különböznek, az alakzatok színe és száma is páronként különbözik.

Hasonlóan akkor is TERC-et alkot három kártya, ha háttérszínűk páronként különbözik, a rajtuk levő alakzatok egyformák, az alakzatok színe és száma páronként különbözik. A mellékelt ábrák egy-egy tercet tartalmaznak. Az első ábrán egy tulajdonságra nézve a kártyák különböznek (ebben az esetben ez az alakzatok színe), és a többi három tulajdonságot tekintve egyformák (a háttérszínük azonos, ugyanolyan alakzatokat tartalmaznak és az alakzatok száma is egyforma a három kártyán). A második ábrán látható kártyák két tulajdonságra nézve egyformák (a háttérszín és az alakzat), és kettőre nézve különböznek (az alakzatok száma, illetve színe). A harmadik ábrán látható kártyák is tercet alkotnak, mert 3 tulajdonságra nézve különböznek (háttérszín, alakzat, alakzat színe), és a negyedik tulajdonság szerint egyformák (mindegyiken három alakzat van). A negyedik ábrán látható terc kártyái mind a négy tulajdonságra nézve páronként különbözőek.

abra1honlap          abra2honlap

abra3honlap          abra4honlap

A játék abból áll, hogy néhány játékos a pakliból kitesz 12 kártyát az asztalra, és aki hamarabb észrevesz egy tercet, az mondja, hogy „TERC”, megmutatja a többi játékosnak, majd kiveszi a tercet alkotó három kártyát. Ezután kipótolják az asztalon levő kártyákat, és folytatják. Ha valaki bejelentett egy tercet, de tévedett, akkor addig nem jelenthet be újabb tercet, amíg a többi játékos közül valaki nem vesz ki egy tercet. Természetesen, ha minden játékos hibás tercet jelent be egymás után, akkor a tiltás megszűnik az összes játékosra vonatkozóan. Ha a játékosok megegyeznek abban, hogy a kirakott 12 kártya közt nincs terc, akkor a pakliból felpótolhatják újabb 3 kártyával a kirakott kártyákat. Addig folytatják a játékot, amíg a pakli elfogy és egyetértenek abban, hogy a kirakott kártyák közt nincs terc. Az nyer, aki a legtöbb pontot összegyűjtötte.

A pontok összeszámlálása: Az új SimpleX Terc pakli esetében az alább látható 8 kártyán az alakzatok kisebbek, mint a többi 73 kártya esetén. Azok a tercek, amelyek az alábbi nyolc kártya közül egyet sem tartalmaznak 1 pontot érnek (783 ilyen terc létezik). Azok a tercek, amelyek pontosan 1 kártyát tartalmaznak az alábbi 8 kártya közül 2 pontot érnek (279 ilyen van), azok a tercek, amelyek 2 ilyen kártyát tartalmaznak 3 pontot érnek (13 ilyen terc létezik), míg azok, amelyek csak ilyen kártyákból állnak 4 pontot érnek (5 ilyen terc létezik).

Tapasztalt játékosok esetén egy játszma kb. 10-15 perc.
Természetesen egyéb feladványok is megfogalmazhatók. Pl. legtöbb hány kártya választható ki a pakliból úgy, hogy köztük ne legyen egyetlen terc sem. A pakli kiegészíthető egy további 81 kártyát tartalmazó duális változattal, amelyben a háromszögek, félkörlapok, illetve trapézok egymáshoz viszonyítva másképpen vannak elhelyezve. A két pakli további feladványok megfogalmazására, illetve más fejlesztő játékok játszására is alkalmas.