Ki lakik a csellista szomszédjában?


B 01

Ki lakik a csellista szomszédjában? címmel jelent meg a csíkszeredai Státus Kiadónál az a matematikai könyv, amely a SimpleX Egyesület több taneszközének felhasználásáról, illetve különösen az 1-4. osztályos gyerekekkel tartott tevékenységek tapasztalatairól számol be. A szerzők Zsombori Gabriella és András Szilárd, és minden fejezet hátterében olyan tevékenységek állnak, amelyeket Csíkszeredában vagy Kolozsváron tartottak elemi osztályos diákokkal. A könyv elsősorban a tanítóknak tartott képzések tananyagaként volt elképzelve, de a célközönség ennél jóval tágabb, hisz a könyv borítóján a ,,Kinek szól a könyv? ”
kérdésre a válasz a következő: ,,Mindenkinek, akit elvarázsol egy szép gondolatmenet, amatematika, egy gyerek kíváncsisága, az oktatás bódító kifürkészhetetlensége.”

A könyv alcíme: Hidak építése az I–IV. osztályos és az V–VIII. osztályos matematika között, kíváncsiságvezérelt tevékenységek segítségével. Ennek megfelelően a különböző fejezetekben a Terc kártyán alapuló matematikai tevékenységek, a gondolatmenetépítést segítő Sherlock készletre épülő tevékenységek, a SimpleX egyesület tagjai által fejlesztett Varázsszőnyeg készleten alapuló tevékenységek, versenyfeladatok megoldása, illetve a számfogalom valamint a terület fogalmának kialakítását célzó tevékenységek leírása található. A szerzők a könyv borítóján a következőt írják: Mindannyian – gyerekek és felnőttek, oktatók és tanítványaik, építész és zenész ésköltő és matematikus – hidakat próbálunk építeni egész életünk során. Azok a hidak, amelyeket ötleteinkből, végtelennek tűnő kérdésözönünkből, a válaszok kereséséből, csodálatosan szép és furcsa gondolatokkal fűzünk össze, együtt, hihetetlenül izgalmasak, harmonikusak és rendkívül időtállóak. Ilyen hidakat építgetünk a gyerekekkel – kicsikkel és nagyokkal – együtt, jó néhány éve a matematika berkeiben, ezt szeretnénk most az Olvasóval is megosztani.

A könyv megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-KKI-16-0205 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.
ntplogoEEMEMET_logo