Matematikatanítási konferencia Székelyudvarhelyen


2011. november 4-6 közt zajlott Székelyudvarhelyen az Eötvös József Szakközépiskolában a a Magyar Tudomány Napja Erdélyben nevű rendezvénysorozat keretén belül szervezett „Kíváncsiságvezérelt matematikatanítás” című matematikadidaktika konferencia és workshop sorozat. A rendezvény a PRIMAS (Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe) akronímmal rendelkező FP7-es projekt szerves része volt. A résztvevők megismerhették a projekt keretén belül kifejlesztett hazai és nemzetközi tananyagok egy részét, illetve egy olyan tanítási koncepciót, amelynek széles körű használatát az Európai Bizottság ajánlja, annak érdekében, hogy a fiatalok a matematikáról és a természettudományokról egy valós képet nyerhessenek iskolai tanulmányaik során.

A didaktika szekcióban 54 regisztrált résztvevő vett részt Erdély több településéből (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Barót, Csíkszereda, Csíkszentmárton, Bánkfalva, Csíkmenaság, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Szováta, Marosvásárhely, Jedd, Régen, Kolozsvár, Zilah, Nagyvárad, Arad), résztvevők 12 előadást hallgattak meg és 9 workshop közül választhattak. A 9 workshop közül 7-et a SimpleX Egyesület tagjai tartottak. Az előadások egy része általános jellegű volt, a kíváncsiságvezérelt oktatás (Inquiry Based Learning – IBL) fogalmi hátterét igyekezett tisztázni, egy része tanítási tapasztalatokról való beszámolót tartalmazott továbbá néhány előadás a kíváncsiságvezérelt oktatás és tehetséggondozás kapcsolatát vizsgálta konkrét tapasztalatokon és példákon keresztül. Itt külön kiemelendő a székelyudvarhelyi Heuréka Alapítvány és a csíkszeredai SimpleX Egyesület tehetséggondozó programjainak és tapasztalatainak a bemutatása. A workshopok során a résztvevő tanárok megtapasztalhatták, hogy milyen a diák bőrébe bújva teljesen új, gyakorlatorientált problémaszituációval szembesülni, ahol Pilinszky szavaival élve

A tapasztalat, mint Kronosz
fölfalja fiait.
A valódi tudás
tapasztalatlan, mit se tud,
nem ismer, nem ismerhet semmit.

Képek

A székelyudvarhelyi rendezvénnyel párhuzamosan Szovátán zajlott ugyancsak a Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat egy másik eseménye, a konferencia matematika, informatika és matematika történet szekciója, valamint a Farkas Gyula Emlékérem átadása. Az emlékérmeket az idén Bögözi Mihálynak, a csíkszeredai Márton Áron Líceum nyugalmazott tanárának, Kacsó Ferencnek, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceum nyugalmazott tanárának és Szőllősy Györgynek a máramarosszigeti Dragoş Vodă Nemzeti Kollégium nyugalmazott tanárának adták át ünnepi keretek közt a Teleki Oktatási Központban. A rendezvény társszervezői a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, az Erdélyi Múzeum Egyesület, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság, a MATLAP szerkesztősége, a Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért, a Sapientia Egyetem, a székelyudvarhelyi Heuréka Alapítvány, valamint a csíkszeredai SimpleX Egyesület.

A didaktika szekció anyagi támogatói: PRIMAS projekt, Gondűző étterem, SimpleX Egyesület, Frieske Pan, Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskola, Heuréka Alapítvány, Hargita megyei tanfelügyelőség, Select Metlemplast, Fazakas Zoltán vállalkozó, Ikos Conf, Metwoplast, S.C. Fortuna srl, Farkas Fotó, Kibédi vágóhíd, Körispataki Pékség, Amigo@Intercost, Gordon sajtgyár, Merkur üzletlánc, S.C. Nyko srl.

Vélemények a rendezvényről

Dr. András Szilárd, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, a PRIMAS projekt romániai koordinátora: Erdélyben didaktika konferenciát szervezni eleinte reménytelennek tűnt, még akkor is ha a PRIMAS projekt anyagiakban és tartalmakban is nagy mértékben segítette, illetve kitöltötte a programot. Az elmúlt 22 évben, de különösen az utóbbi 10 évben ugyanis a tanügyben annyi változás volt és annyi értelmetlen képzés zajlik, hogy a kollégák nagy része védekezésként teljesen immunissá vált az új gondolatok, szempontok iránt. Ez egyébként nem csak nálunk van így, a didaktikai kutatások is azt támasztják alá, hogy a napi tanítási gyakorlat megváltozásának szempontjából a szokványos akkreditált képzések hatékonysága nagyon kicsi. A PRIMAS pontosan arról szól, hogy hosszabb perióduson át a kollégákkal együttműködve, közösségként próbáljunk az oktatásban olyan eszméket és módszereket feléleszteni, kitalálni, alkalmazni, amelyek talán diákjainkat is ráébreszthetik a tanulás értékére, fontosságára. Ebből a szempontból ez a rendezvény egy fontos láncszeme a projekt tevékenységeinek, hisz itt az elméleti háttéren túl a tanítási tapasztalatok megosztása, a közösségalakítás volt az elsődleges szempont. Visszatérve az első gondolathoz, a kezdeti reménytelenségből egy nagyon sikeres rendezvényt hoztunk létre, nagyra értékelem és az összefogás iskolapéldájának tekintem azt, ami a rendezvény előtti héten itt Székelyudvarhelyen zajlott, hisz két kollégánknak, Dávid Gézának, a Tamási Áron Líceum tanárának és Bíró G. Albertnek a Heuréka Alapítvány képviselőjének, sikerült az utolsó héten komoly helyi erőforrásokat bevonni, így a konferencia bankettjét a Gondűző Vendéglő támogatta, a kávészünetekre a Frieske Pan finomságait ízlelhették a résztvevők és az étkezésekhez több helyi termelőtől érkezett támogatás.

Nagy Örs, Bolyai Farkas Líceum, Marosvásárhely: … a foglalkozások is meg az előadások is nagyon hasznosak voltak a tanítási gyakorlat szempontjából, a hangulat mindvégig kiváló volt. Az informatív jellegű előadásoknak a legfontosabb szerepét abban látom, hogy rávilágítottak arra, hogy az IBL nem csak gyakorlati problémákkal használható, hanem a igen fontos szerepe van az absztrakt fogalmak kialakításában is. Ugyanakkor a foglalkozásokon rádöbbenhettünk arra, hogy bizonyos dolgok mennyire másképpen csapódhatnak le diákjainkban, mint ahogyan azt mi eredetileg elterveztük. Úgy gondolom, hogy ez a rendezvény nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy tudatosabban válasszuk ki a tanítási módszereinket, tudatosabban döntsünk arról, hogy mit és hogyan csinálunk az iskolában.

Szilágyi Judit, Báthory István Líceum, Kolozsvár: … Örvendetesnek tartom, hogy didaktikai, módszertan jellegű konferencián vehettünk részt. Ez az ág itt Romániában meglehetősen elhanyagolt és nagyon kevés olyan jellegű rendezvény van, ahol kifejezetten módszertani előadások, bemutatók, munkaműhelyek zajlanak, szerveződnek. Ez a rendezvény ilyen szempontból hiánypótlónak számít. Nagyon tetszett, hogy az előadások zöme személyes kísérletek, tapasztalatok nyomán született, így nemcsak tanulságos volt, hanem érdekes is, a előadók lelkesek voltak, érződött a személyes élmény a bemutatásokon. A munkaműhelyeken olyan tevékenységeken vehettünk részt, amelyeket iskolai gyakorlatunkban nagyon jól ki tudunk használni. Úgy érzem rövid idő alatt sokkal gazdagodtunk.

Csapó Hajnalka, Márton Áron Líceum, Csíkszereda: A székelyudvarhelyi didaktika konferencia, mint általában a PRIMAS más tevékenységei (pl. a nyári továbbképzések) nagyon sikeresnek bizonyult. Az egyre több előadó, workshop vezető részvétele is bizonyítja, hogy a projekt céljai megvalósulni látszanak, egyre többen tartják fontosnak, hogy terjesszék is a kíváncsiság-vezérelt oktatásban jó gyakorlatnak bizonyuló foglalkozásaikat. A visszatérő résztvevők (olyanok, akik más PRIMAS képzéseken is részt vettek) is igazolják, hogy van értelme a PRIMAS által képviselt oktatási koncepciónak.

Dávid Géza, Tamási Áron Líceum, Székelyudvarhely: Különös megtiszteltetés és öröm számomra, hogy adminisztratív szervezője és aktív résztvevője lehettem egy ilyen rangos rendezvénynek, mely ez erdélyi magyar matematikai tudományos élet és a matematikatanítás egyik fontos megmozdulása volt. Hiszem, hogy az ilyesfajta rendezvények úttörői és iránymutatói lehetnek a romániai matematikatanításban végbemenő oly szükségszerű változásoknak. Tartalmi szempontból egy professzionálisan előkészített és modern eszközökkel lebonyolított rendezvényt hozott létre dr. András Szilárd, mely arról szólt, hogy hogyan lehetne gyermekeinket matematikára tanítani úgy, hogy ez számukra ne külső kényszer, hanem belső indíttatás, a kíváncsiság által legyen vezérelve. Remélem, hogy minden kedves vendégünk jól érezte magát Székelyudvarhelyen, és ezúttal szeretném megköszönni az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskola igazgatójának, Ferencz Csaba igazgató úrnak, hogy helyet adott e rendezvénynek.

Nemes Barna, Helsinki: … a tehetséggondozás öröme az, hogy a gyerek megtapasztalja, hogy a megteremtett igazság forrása az ő felismerése is lehet.

Bíró G. Albert, Heuréka Alapítvány, Székelyudvarhely

Leave a Reply