Tábor Bonchidán


2011. szeptember 2–6. között zajlott a bonchidai Bánffy kastélyban a csíkszeredai SimpleX Egyesület által szervezett kísérleti oktatást bemutató tábor, amelyben Erdély több városából (Csíkszereda, Marosvásárhely, Régen és Kolozsvár) vettek részt diákok és tanárok. A tábor szakmai koordinátora dr. András Szilárd, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa és a PRIMAS (Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe, romániai partner a Babeş-Bolyai Tudományegyetem) nevű FP7-es projekt hazai koordinátora volt, de a sikerességhez nagy mértékben hozzájárult Nagy Örs, a Bolyai Farkas Líceum tanára, Szilágyi Judit, a Báthory István Líceum tanára és Tamási Csaba, a Márton Áron Líceum tanára. A tábor célja kettős volt: egyrészt a diákok gyakorlatorientált, kíváncsiságvezérelt matematika foglalkozásokon vettek részt (pl. Súlypontok a geometriában és a valóságban, Az igazságos osztozkodás problémája, Kísérletek számítógéppel), másrészt a foglalkozások tervezése, kivitelezése és szakmódszertani elemzése egy tanári továbbképzés alapját képezték. A tábor szakmai programját egy több száz logikai játékra (fa és fém ördöglakatok, Happy Cube, Impuzzable stb.) épülő játszóház egészítette ki. A foglalkozások során a résztvevők kipróbálhatták a SimpleX egyesület tagjai által a PRIMAS nevű FP7-es európai projekt számára készített tananyagok egy részét és bepillantást nyerhettek a kíváncsiságvezérelt oktatás működésébe, ahol elsődleges fontosságú a diákban végbemenő tanulási folyamat, annak minősége és hosszú távú eredménye, nem pedig a tananyag tartalma. Érdemes kiemelni a táborban zajlott oktatásnak a hagyományos oktatástól eltérő két fontos jellemzőjét: a táborban a diákok nem egyénileg dolgoztak, hanem csoportokban és a tananyagot nem a tanárok építették fel, illetve mutatták be, hanem a legtöbb fontos probléma, következtetés, tulajdonság a diákok tevékenysége alapján fogalmazódott meg, nagyrészt a diákok által. Ez a fajta oktatás és tanulás (inquiry based learning) igen nagy kihívás úgy a tanároknak, mint a diákoknak és azon túl, hogy ennek a széles körű elterjesztése az Európai Bizottságnak benyújtott több jelentés explicit ajánlása (lásd pl. a 2007-es Rocard jelentést: Science Education Now: a renewed pedagogy for the future of Europe), a minőségi matematikaoktatás egyik elengedhetetlen kelléke.

A tábor támogatói: Bethlen Gábor Alap (Magyarország), Fundatia Transilvania Trust (Kolozsvár), Benignitas Humanitarian Association (Csíkszereda), SC Pal and Prodcom srl (Kolozsvár), Bartha Ábel (Csíkszereda), Ing. Service Kft. (Csíkszereda), Institutul de Formare Profesional in Transporturi Rutiere (Csíkszereda), S.C. Folemcom SRL (Csíkszereda),

A tábori beszámoló megjelent a
http://kolozsvar.info/21065/matektabor-a-bonchidai-banffy-kastelyban
címen, a Szabadságban (link), valamint átvette a Didaktkika.ro portál is (http://didaktika.ro/hirek/109-tabor-bonchidan).

Súlypontos foglalkozások

Logikai játékok

Valószínűségszámítás és reprezentációk

A kastély