IV. Matematikai Tehetségnap a Márton Áron Gimnáziumban


Kártyatrükkök és élő fogaskerekek volt a SimpleX Egyesület által a Márton Áron Líceumban tartott immár hagyományossá vált matematikai tehetségnap két fő foglalkozása, amelyet dr. András Szilárd, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa, az Erdélyi Tehetségtanács ügyvezető elnöke és egyben a SimpleX Egyesület elnöke illetve Zsombori Gabriella, a Sapientia Tudományegyetem tanársegéde, a SimpleX Egyesület alelnöke tartott VII-VIII és IV-VI osztályos diákoknak. A két foglalkozás alapvető célja volt, hogy valamilyen matematkai tartalmat teljesen szokatlan megközelítésbe helyezzen. A tehetségnapon összesen 142 diák, 35 tanár és 20 önkéntes vett részt a Csíki medence iskoláiból, Csíkszentsimontól Balánbányáig. A program egy versennyel indult, amelynek célja a SimpleX Egyesület tagjai által tartott évközi regionális szakkörök résztvevőinek kiválogatása. Ez alatt a tanárok egy kíváncsiságvezérelt szemléletre alapozott tevékenységen vettek rész, amelynek tematikája geometriai kísérletezés dinamikus szoftverekkel. Ezt követte a versenydolgozatok javítása és a diákoknak tartott alternatív foglalkozások, majd a Park vendéglőben elfogyasztott ebéd és a logikai játszóház. A programot a díjkiosztó ünnepség zárta, amelyen a polgármesteri hivatal részéről Antal Attila alporgármester köszöntötte a résztvevőket. A feladatsorok első ránézésre ugyan nehezeknek és szokatlanoknak tűntek, akár a tanároknak is, de a diákok ezúttal is kitettek magukért, majdnem minden évfolyamon volt több 90 százalék fölötti teljesítményt elérő diák. A versenyt az Erdélyi Magyar Matematikaverseny helyi selejtezőjének is szánták a szervezők, hisz egyrészt stílusában ez hasonlít leginkább ehhez a versenyhez, másrészt időzítés szempontjából épp beleillett volna a versenykalendáriumba. Az idén ez különböző okok miatt nem sikerült, de távlatilag ez lesz az életképes megoldás, hisz ellenkező esetben néhány hét leforgása alatt több versenyt kell megszervezni ugyanazoknak a diákoknak. A Csíkszeredában szervezett tehetségnap és évközi szakkörök mintájára az Erdélyi Tehetségtanács támogatásával és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar matematika és Informatika Intézetének közreműködésével az idéntől Kolozsváron a Báthory István Líceumban is szerveznek matematikai tehetségnapot és regionális évközi szakköröket. Mindez szorosan illeszkedik a magyarországon működő Nemzeti Tehetségprogram célkitűzéseihez és szemléletmódjához. Ilyen vonatkozásban a csíkszeredai példa Erdélyben egyedülálló és követendő: a Polgármesteri Hivatal pályázati lehetőséget biztosít a tehetséggondozásra időt és energiát fordító pedagógusoknak, beleértve a helyi matematikai szakköröket és az egyéb extrakurrikuláris tevékenységeket. Jó tudni, hogy a tanügyi törvény lehetővé teszi, a helyi kiválósági központok működését, de nem biztosít ezeknek semmilyen anyagi támogatást. Így az elmúlt 10 évben Hargita és Kovászna megyében nem működött ilyen központ. 2013-tól sikerült Hargita megyében is a Márton Áron Líceumban beindítani ilyen központot, de egyelőre a tevékenységeinek semmilyen anyagi támogatása nincs.

A tehetségnap része az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács (ETT) 2013-as „A siker útjai: nyári tehetséggondozási programok Erdélyben” című programjának, amely a Nemzeti Tehetség Program NTP-TPEM-M-MPA-12 pályázatának támogatásával zajlik. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg és pénzügyi szempontból a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet bonyolítja a MATEHETSZ háttértámogatásával. A SimpleX Egyesület tevékenységeit, szakköreit a 2013-2014-es tanévben Csíkszereda Polgármesteri Hivatala támogatja.

Leave a Reply