Kíváncsiságvezérelt matematika tanítás


Ebben a kötetben a Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe FP7-es uniós projekt keretén belül használt néhány tevékenységünket, tananyagunkat, oktatási ötletünket mutatjuk be. Ez a projekt (valamint több más európai projekt, amelyben résztvettünk) lehetőség számunkra, hogy a matematika oktatásáról alkotott formalizálatlan elképzeléseinket/tapasztalatainkat mások számára is hozzáférhetővé, esetleg használhatóvá alakítsuk. Célunk nem kevesebb, mint a matematikáról és annak oktatásáról valami olyat
felmutatni, ami a projekteken, jelentéseken, ürügyeken és okokon túlmutatva a matematikáról, mint alapvető emberi tevékenységről szól.
A román nyelvű változat 2013-ban jelent meg és itt érhető el.

Leave a Reply