ETT

A 2010. októberében megalakult Erdélyi Tehetségsegítő Tanács olyan független, az erdélyi magyar tehetségtámogató szervezetek tevékenységét segítő civil szervezet, amelynek célja, hogy irányt mutasson, szervezői és koordináló feladatokat lásson el, összehangolja a tehetséggondozói folyamatokat és széles szakmai és társadalmi összefogással segítse a tehetségek felkutatását, gondozását és tehetségük érvényesülését. Közvetlenül kapcsolódik a Kárpát-medencei hatókörű Nemzeti Tehetségsegítő Tanácshoz, rajta keresztül pedig a tehetséggondozás rendszeréhez, vállalva az erdélyi magyar tehetségsegítő műhelyek érdekképviseletét mind a magyarországi, mind a romániai fórumokon.

Az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács eddigi eredményeire támaszkodva a jövőben a következőket szeretné elérni: erdélyi Tehetségpontok együttműködési hálózatának megszervezését, egy jól működő mentori hálózat kialakítását, a meglévő tehetségpontok számának növelését, tehetségkövetési program (tehetségazonosítás, tehetséggondozás, utánkövetés) kidolgozását az iskolai műhelyektől egészen az egyetem utánig, az egyetemi és középiskolai képzés együttműködésének megvalósítását, felsőoktatási rendezvények szervezését a tehetségműhelyek között. Szintén prioritásai közé tartozik a különböző felkészítő táborok szervezése tehetséges gyermekek számára, az Erdélyi Tehetségnap megszervezése, az erdélyi Tehetségpontok által szervezett Tehetségnapok támogatása és azok bővítése, szakmai továbbképzések szervezése, valamint hátrányos helyzetű, tehetséges diákok támogatása.

Leave a Reply