Tálentum tehetségsegítő programok (tábor és műhelygyakorlat)

A program általános célja a szórványhelyzetből adódó nehézségek ellensúlyozása volt, térségi jellegű tehetséggondozó program révén. Sajátos célja a hagyományos Tálentum tehetséggondozó gyakorlati természettudományos tábor, valamint a programot kiértékelő szakmai műhely megszervezése volt.

2013. szeptember 2-8. között került megrendezésre 6. alkalommal a Bartók Béla Elméleti Líceum, Tálentum tehetséggondozó tábora. Az egyhetes, 45 résztvevős rendezvénynek a Déva melletti Őzike Ifjúsági Központ
adott otthont.
A Tálentum tehetséggondozó program elsősorban a természettudományok iránt érdeklődő felsőtagozatos
diákokat szólította meg. Idén 33 felsőtagozatos diák, 7 tanár és 5, a tevékenységek lebonyolítását és a tanárok napi munkáját segítő, líceumi diák vett részt.
A rendezvény változatos tudományos- és szabadidős programokat kínált a résztvevők számára. A diákok
délelőttönként, korosztályokra bontott csoportokban vehettek részt különböző tudományos műhelyeken: matematika, fizika, kémia, robotok, biológia, környezetvédelem és informatika területen. Minden tudományos műhely szaktanárok irányításával zajlott. A műhelyek fő célja, a diákok motivációjának erősítése volt, egy-egy adott szakterületen való gyakorlati tudás megszerzése iránt. A foglalkozások lehetőséget biztosítottak a résztvevőknek, olyan készségek kialakítására és tudományos tevékenységekben való tapasztalatszerzésre, amelyre az általános iskolai oktatás tanórái nem biztosítanak keretet. Az idei táborban a tudományos tevékenységeket kiegészítve, kiemelt szerepet kaptak a csapatépítő foglalkozások is, a résztvevő diákok kooperatív tanulási készségeinek fejlesztése érdekében.
A tábor programjának fontos eleme volt a sport, a diákok focit, kosárlabdát, tollaslabdát és egyéb
ügyességi játékokat próbálhattak ki, vagy kamatoztathatták már meglévő tudásukat. Idén, első alkalommal
nagy érdeklődést kiváltó staféta versenyre is sor került, I. Tálentum stafétaverseny néven.
A délutáni, választható foglalkozásokon társasjátékok, sakk, robot-programozás, valamint egyéb szabadidős tevékenységek szerepeltek, valamint egy autóbuszos kirándulásra is sor került, a táborlakók megtekinthették Bethlen Gábor erdélyi fejedelem illyefalvi szülőházát.
A tábor esti programját filmvetítések, zenekvíz, karaoke, tudományos kvíz és az utolsó estén pedig záróbuli
tette színesebbé. A tábor záró mozzanataként, a diákok korosztályok szempontjából vegyes csoportokban,
egy intediszciplináris keretjátékban vettek részt, ahol az táborban szerzett ismeretek felhasználásával kellett
feladatokat megoldaniuk.

A szakmai műhelyt október 4-5. között szerveztük meg a Nagykövéresi Ifjúsági Központban. A kétnapos programon a résztvevő 35 pedagógus kiértékelte az iskola tehetséggondozó programjait, az akkreditáció folyamatának tapasztalatait általában és sajátosan a Tálentum programot. A műhelymunka második napján a tanári közösség kidolgozta az idei programterveket, hangsúlyt fektetve a térségi iskolákban tanuló tehetséges diákok hatékonyabb bevonására, a küldő szakértők, más intézmények, civilek bevonására és a programok népszerűsítésére.

A tevékenység az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács (ETT) 2013-as  A siker útjai: nyári tehetséggondozási programok Erdélyben című programjának részeként, a Nemzeti Tehetség Program NTP-TPEM-M-MPA-12 pályázatának támogatásával zajlott.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply