Matematikai tevékenységek

TTE borito 10-07

Matematikai tevékenységek – az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács szakköri és tábori foglalkozásai matematikából címmel jelent meg az ETT idei kiadványa, amely négy témát tartalmaz: az első fejezetben 5 szakköri foglalkozás feladatai és megoldásai találhatók, a második fejezetben a halmazok tanításával kapcsolatos tevékenységsorozat leírása található, a harmadik fejezetben a területfogalom kialakításával kapcsolatosan találunk egy komplexebb tevékenységet, illetve az utolsó fejezetben a puzzle-bizonyítások alkalmazásáról olvashatunk.

Az első fejezetben a Kolozsváron működő elemi matematika szakkör öt tevékenységének feladatai és azok megoldásai találhatóak. Ezeknek a feladatlapoknak (akárcsak maguknak a szakköröknek) az egyik célja, hogy
a matematikai tartalmakat alaposan kielemezze, alternatív megoldásokat keressen, esetleg általánosításokat vizsgáljon meg, teljes egészében végigjárva a heurisztikus feladatmegoldás lépéseit. Minden témakörben
található legalább 1-2 új tulajdonság, feladat. Ezeket a feladatokat középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak és tanároknak egyaránt ajánljuk. A szakkör vezetője dr. András Szilárd, a szakköri tevékenységek a következő tanévben is folytatódnak.

A második fejezetben a halmazok tanítására vonatkozó Van Hiele típusú keretrendszer található és az erre épülő foglalkozássorozat. A foglalkozások zöme valamilyen eszközkészletet használ, és csoportos tevékenységeket tartalmaz. A foglalkozássorozat lényege, hogy egy 5-6. osztályos diák halmazokra vonatkozó fogalmi keretrendszerét megalapozza, a tanításban felmerülő lehetséges félreértések egy részét kiküszöbölje. A foglalkozássorozat, illetve az eszközök kidolgozója András Zsuzsanna.

A harmadik fejezetben a rácssokszögek területének meghatározásával kapcsolatban találhatunk egy hosszabb foglalkozást (amit akár 3-4 kisebb 1-1,5 órás tevékenységként is megtarthatunk). A foglalkozás lényege, hogy a terület fogalmának a megértését segítse azáltal, hogy kezdetben számláláshoz, átdaraboláshoz köti a terület kiszámítását, illetve több lehetséges stratégiát is vizsgál egy-egy alakzat területének meghatározására. Ugyanakkor a tevékenység alkalmas a Pick típusú tételek felfedezésére, egy kutatási irány megértésére is. A foglalkozás részleteinek megtervezője Kolumbán István, a foglalkozást az ETT táborában is, illetve Székelyudvarhelyen a MÜTF által működtetett VitaMat csoportban, valamint több tanári továbbképzőn is használták.

Az utolsó fejezetben a puzzle-bizonyítások módszerét lehet megismerni, konkrétan a 6. és 7. osztályos geometria néhány témakörére vonatkoztatva. A módszer lényege, hogy a diákok a feladat megoldásának darabjait külön információkártyákon kapják meg, a dolguk a kártyák sorrendjének, tehát a gondolatmenetnek a megtalálása, illetve egy helyes érvrendszer felállítása. A puzzle darabokat Pataki Tímea fejlesztette, és az ETT tábora mellett több helyszínen is kipróbálta diákokkal. A foglalkozás több tanári képzés tananyaga is.

A kötet megjelenését a Nemzeti Tehetség Program NTP-HTT-M-16-0004 kódszámú pályázata támogatta. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő hirdette meg.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.