en_UShu_HU
A ház története | Lyceum Alapítvány

A ház története

A Torockó 208. szám alatti műemléki ingatlan megvásárlásának legfontosabb mozzanatai:

  • 1991-ben a Báthory Líceum akkori igazgatója, Lázár Irén, Forrai Márton iskolagondnok kíséretében, 200 000 lejért megvásárolja a festői Torockón az ingatlant a Szülői Bizottság támogatásával;
  • 1992. december 21-én közjegyző előtt hitelesítették a vásárt Demeni Judita kiskorú (13 éves) talajdonos gyámja és – biztonsági okokból – a kolozsvári Szent Mihály plébánia megbízottja, Forrai Márton között;
  • 1993. november 27-én megtörtént az ingatlan telekelése a Szent Mihály Plébánia javára 1/1 részben az épületet illetően, s az akkori törvényeknek megfelelően 250/481 részben az udvarra és a kertre vonatkozóan. Sajnos a gazdasági épület (csűr és istálló) nem volt nevesítve a telekkönyvben, s ezt később peres úton kellett pótolni;
  • 1999. február 11-én a 192/C/1999. határozattal a kolozsvári törvényszék bejegyzi a Lyceum Alapítványt;
  • 1999. november 12-én, mint jogutódnak, a Szent Mihály Plébánia a Lyceum Alapítványnak (vissza)ajándékozza az ingatlant;
  • 1999. november 11-én megtörténik a telekelés a Lyceum Alapítvány javára;
  • 2006-ban kérjük a nagyenyedi földhivatalt, hogy egy új TOPO-felmérés és a Torockói Polgármesteri Hivatal igazolása alapján – mely szerint a gazdasági épület szerepel a nyilvántartásaikban – írják be a telekkönyvbe, hogy az átalakításához építkezési engedélyt kaphassunk. Kérésünket a 236622. 01.2007. számmal visszautasították;
  • 2007. szeptember 4-ére végre peres úton elértük, hogy a gazdasági épületet (csűr és istálló) beírják a 208. számú ingatlan Lyceum Alapítvány javára kiállított telekkönyvébe.

A torockói Ifjúsági Alkotóház kialakításának részletes folyamata:

Munkálat megnevezése
Ideje
Munkálatokat végezte
Támogatók
Megjegyzés
Használhatóság fenntartása – a szénapadlás padozatának megerősítése, két új illemhely építése faanyagból a kertben, priccsek készítése, apróbb javítások 1991– 1992 Párhonyi Sándor tanár, kolléga diákjaival szülői közösség A szakértői vélemény szerint megóvni az ingatlant csak teljes felújítással lehet. Ötletterveket készítettek Reischl Gábor, Péterffy Miklós, Kozma Zsolt építészek. 1999-től a Lyceum Alapítvány foglalkozik az ingatlan többszakaszos felújításával
1. A régi bányászház felújítása a régi ház lebontása, alapjainak megszilárdítása, a korhadt gerendák kicserélése, zsindelyezés, külső és belső tapasztás, a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően;
2. fürdőszoba kialakítása a bányászházban a villanyellátás tervezése, bevezetése;
3. Egészségügyi helyek kialakítása e célból új épületrész felépítése, felszerelése; kútfúratása a kertben, a független vízellátás biztosítása; 80 m2-es emésztő építése betonból.
2000–2003 Provest Cons. cég;
Pieme cég;
Helyi mesterek: Váló Attila Kerekes Árpád;
A kolozsvári falumúzeum szakemberei
Újpest Önkormányzata (Derce Tamás polgármester, Nagy István alpolgármester);
Toldy Ferenc Gimnázium (Porogi András igazgató);
Kaposvár Önkormányzata (Szita Károly polgármester);
Tamásné Horváth Katalin a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium tanárainak segítségével;
Mocsáry Lajos Alapítvány (Lakner Zoltán alapító)
Tervezési munkálatok: az ötlettervek felhasználásával Maksay Katalin építész
A csűr tetőzetének kiterjesztése és a padlástér kialakítása; építkezési engedélyek beszerzése, tervek elkészítése; a csűr faszerkezetének lebontása, új alap öntése, tetőszerkezet cseréje, megemelése, újracserepezése, Velux tetőablakok beszerelése, feljárat építése a tetőtérbe, konyha és pince visszaállítása eredeti állapotába, tetőtér hőszigetelése; – kőművesmunkák, járdakészítés 2004–2007 Nord-West cég, Nagyenyed (Bodea Benone);
Eda expest cég, Marosvásárhely (Gálfi Attila);
Filep István kőműves mester (Szék);
Viomex Tervezőiroda (Székely Melinda építész);
Kerekes Árpád asztalos
Kolozsvári vállalkozók egy csoportja;
Az elnökség tagjai;
Pécs Város Önkormányzata (Toller László polgármester, Póla József főtanácsos);
Fred C Robey és a Kárpátok Nemzetközi Alapítvány (Lukács János igazgató)
A csűr szintén műemlék
Szerződésbontás a nem megfelelő minőségben végzett munka miatt
Didaktikai és kulturális tevékenységekre alkalmas faház felépítése tervezés, építkezési engedély beszerzése; alap öntése, a 13,5×5 m alapterületű faház felépítése, hőszigetelése; a konyha, padlásér felszerelése (háztartási gépek, étkészletek, ágyak, ágyneműk stb.); 120 m2-es terasz kialakítása; – háromfázisú áram bevezetése, a hálózat újratervezése 2007–2008 Total Wood cég, Torockó (Vajda Zoltán asztalosmester);
Viomex Tervezőiroda (Székely Melinda);
Fodor Tibor helyi mester
Fred C Robey és a Kárpátok Nemzetközi Alapítvány (Lukács János igazgató);
Szülőföld Alapítvány, Budapest (dr. Benedek József támogatásával);
Promod cégcsoport, Kolozsvár (Székely Tibor és Zsuzsa)
2006-tól kezdődően Kun József építészmérnök közvetlenül felügyelte a munkálatokat, és munkáját ingyenesen végezte.


felujitas