Vegyeskar

“Qui non canit in coro / Stat, sicut bos in foro”
“Ki nem énekel a kórusban / áll mint ökör a vásárban.“
(Farkas utcai volt minorita templom, Kolozsvár 1577)

 

A Báthory István Elméleti Líceum vegyeskara, fontos művészi színfoltját képezi az iskolának. Az énekkar a gregorián muzsikától a XX. századi kórusművekig minden téren igyekszik repertoárját bővíteni, hangsúlyt helyezve a helyes légzésre és hangképzésre. Talán legfontosabb feladata az, hogy ápolja a zenei hagyományokat és olyan fiatalokat neveljen, akik elkötelezettek a kóruséneklés iránt, így befogadói és előadói legyenek mind a klasszikus, mind a modern kórusirodalomnak. Az énekkarban való egymásra odafigyelés, a közös kitartó munka fáradtsága biztosítja azt, hogy fellépéseink által örömet nyújthassunk a hallgatóságnak és önmagunknak egyaránt. A külünböző évfolyamokra járó diákok a próbákon való részvétel által igazi közösséggé formálódnak. Templomi, illetve iskolai ünnepségek zenei szolgálata, szerves részét képezi a kórus életének. A kiszálások (Pécs 2012, Budapest 2013) és vendégszereplések révén kórusunk az iskolánk hirnevét öregbítette. A karitatív koncertekben nyújtott zenei hozzájárulásukkal, tagjai tanúságot tettek nehéz helyzetben levő gyerektársaik iránt érzett szeretükről.

A próbák jó hangulata, az előkészület feszültsége és a fellépések öröme által a muzsika lelket szelídit, széppé és nyitottá tesz s igy az énekes nem csak egy személy, hanem önátadása által sokkal több. Reméljük minél többen megtapasztalhatják ezt a felemelő érzést.

Potyó István

 

Karnagy: Potyó István

A Báthory István Elméleti Líceum vegyeskarának repertoárja:
O Pater parvulorum (***)
Cantate Domino (Johann Crüger)
Alleluia (C. Dragea)
Tábortűznél (Bárdos Lajos)
Hej igazitsad (Bárdos Lajos)
Fényes csillag (Bárdos Lajos)
Bölcsődal (Bárdos Lajos)
Lakodalmas (Ligeti György)
Ugrótánc (Karai József)
Imádkozzunk a hazáért (Lisznyai Kálmán)
Boldogasszony Anyánk (Harmat Arthúr)
Zöld pántlika (***)
Laudate (Knut Nystedt)
Ave Maria (Wolf Péter)
Bring me little water (***)
Beulah (J. D. Gibbs)
Good news (***)
In dulci jubilo (Dietrich Buxtehude)
Bring me joy (Oliver G.)
Fel nagy örömre (***)
Tiny little baby (S. Gibbs)
Ride on Jesus (***)
Visszhang (O di Lasso)
Kyrie (kánon) (***)
Kínai kánon (Bárdos Lajos)
Elah (kánon) (***)
Syahamba (***)
Christ is coming (Stefann Müller)
Ó jöjj, ó jöjj, Emmánuel (***)
Dicsőség, tisztesség (***)
Veni Pater divine Spiritu (***)
Éljen hazánk, magyar nemzetünk (Erkel Ferenc)
Ima a hazáért (***)
Pataki diákdalok (Farkas Ferenc)
Cohors generosi (Kodály Zoltán)
Gaudeamus igitur (Johannes Brahms)
Veni veni Emmanuel (Charles Gounod)
Ave Maria (G. Caccini)
Halld, mily szózat hangzik (C. Franck)