Tulogdi Mónika

Monika

Tanulmányok, továbbképzések:

  Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkara,
    Magyar-néprajz szak

Fokozat: I-es fokozat

Az iskolában ellátott feladatkörök:

  Osztályfőnök (10.A)

  A tanévben tartandó iskolai irodalmi-kulturális,
    történelmi és egyházi ünnepek megszervezése.

  Diáktanács vezetése

  Pedagógiai gyakorlat vezetése

  A Kolozs megyei magyartanárok módszertani felelőse

Tevékenységek a diákéletben:

  Iskolai ünnepségek megszervezése: Báthory-napok megnyitó előadása; a templombeli ballagás irodalmi részének a szervezése
  Történelmi megemlékezések, ünnepek: október 23., március 15.
  Ünnepélyek megszervezése: karácsonyi ünnepély irodalmi részének a megszervezése
  Versenyek, vetélkedők:

   — Simonyi Zsigmond Helyesírási Vetélkedő, Implom József Helyesírási Vetélkedő, Hermészkedő Irodalmi Vetélkedő – felkészítés, javítás.
   — Mikes Kelemen Tantárgyverseny helyi, megyei és országos szakaszára tételjavaslat készítése, a diákok felkészítése és javítás.
   — Aranka György Nyelvművelő Verseny líceumi és gimnáziumi diákok számára – felkészítés és javítás
   — Olvasó vagyok én is! líceumi osztályok számára – az olvasandó mű kijelölése, feladatlap készítése és javítása
  Irodalmi kreativitási versenyeken való részvétel, novellapályázatok bírálása helyi szinten