Pszichológiai felmérés 6 évet be nem töltött, iskolába jelentkező gyerekeknek

Azok a gyerekek, akik nem töltik be a 6 évet 2015 szeptember 1-ig, de a 2015/2016-os tanévben szeretnék elkezdeni az iskolát, pszihológiai felmérésen kell részt vegyenek a beiratkozás előtt.
A beosztás megtekinthető itt.

A pszichológiai felméréshez szükséges iratok, melyeket fel kell mutatni a felmérést végző pszichológusánál:

  • A gyerek keresztlevél másolata (copie certificat naștere copil)
  • A szülő személyi igazolványának másolata (copie carte de identitate părinte)
  • Orvosi igazolás a családorvos részéről, hogy a gyerek iskolaérett (adeverinţă de la medicul de familie pentru copil cu menţiunea apt pentru școală)