Kiss Endre

kiss endre

Tanulmányok:

  Licenciátus: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Római
    Katolikus Teológia Kar, Pasztorális teológia szak
    (2002-2009)

  Magiszteri képzés: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Római
    Katolikus Kar, Teológia, kultúra, társadalom szak
    (2009-2011)

Más területen szerzett képesítés:

  Kántori (egyázzenei) képzés

Az iskolában ellátott feladatkörök:

  Spirituális (iskolalelkész)

 
Tevékenységek a diákéletben:

  Iskolai ünnepségek megszervezése: Tanévnyitó; Veni Sancte; Adventi gyertyagyújtás; Házszentelés az iskolában; Báthory-napok (teológiai kiskonferencia, liturgikus vetélkedő); Te Deum (ballagás a templomban)
  Egyházi ünnepek megszervezése: Szent Mihály búcsú; Mindenszentek és halottak napja; Virágvasárnapi passió; Nagyszombaton szentségimádás a gyerekek részvételével, feltámadási szertartásba való bekapcsolódása; Bérmálási (3 évente) ünnepség szervezése
  Ünnepélyek megszervezése: Karácsonyi ünnepély a plébánián
  Versenyek, vetélkedők: Tantárgyverseny megszervezése; A Gyulafehérvári Főegyházmegye által szervezett Kreativitási Vetélkedőre való kíséret
  Zarándoklatok és lelkinapok szervezése: adventben és nagyböjtben a tanárok és diákok részére lelkinap szervezése; Zarándoklat Gyulafehérvárra a nagycsütörtöki olajszentelő szentmisére; Zarándoklat a csíksomlyói búcsúra