Szolgálat a Szent Mihály templom búcsú ünnepén

A Báthory István Elméleti Líceum diákkórusa, a főtéri templom védőszentjének oltalmában, lélekben és hitben, teljesített egyházzenei szolgálatot a búcsús szentmisén. A felkészülés nem volt könnyű, mert az iskola tanévnyitója alig két héttel korábban volt, ezért a művek elsajátítása komoly hozzáállást igényelt. A megszólaltatott művek: Johann Crüger: Cantate Domino (Énekeljünk az Úrnak) barokk polifonikus alkotása, illetve a C. Dragea: Alleluja kórusműve szépen ékelődött a szent muzsika fűzérbe a liturgikus cselekményen.

A zenei szolgálat mellett fontos szerep jutott a diáksereg azon tagjainak, akik az oltár szolgálatában vettek részt a legszentebb áldozat bemutatásán. A ministránsok fehér ruhája betöltötte a liturgikus teret és segédkeztek az ünnepi misét végző papságnak.

Köszönet illeti mindazokat a diákokat s felkészítő tanáraikat, akik méltó hozzáállásukkal, kitartásukkal, szerepet vállaltak templomunk főünnepén s ezáltal igazi élő egyházat képviseltek.