Erdei iskola Torockón

„A természet hatalmas, az ember parány.
Ezért az ember élete attól függ,
milyen kapcsolatot tud teremteni
a természettel, mennyire érti meg
és használja fel erőit
a saját hasznára”
Szent-Györgyi Albert

 

A 2011-2012-es tanévben, több báthorys elemi osztály néhány napig nem hagyományos tanteremben tanult, hanem “égig érő tanteremben” Torockón . A Lyceum Alapítvány alkotóháza a sokrétű foglalkozások kivitelezésére/megvalósítására megfelelő, és kellő kényelmet is biztosít a kis táborlakók számára.

Az erdei iskola az a lehetőség, ahol a világ egységes egészként tárul a gyermekek elé, nem tantermek falai közt, tantárgyakra szabdalva. Ahol megérthetik, felfedezhetik, megtapasztalhatják a természet, a közösség, az egyén kapcsolatát és az összefüggéseket közöttük. Ahol tudatosodhat bennük, hogy rajtuk is múlik mi veszi körül őket.

Megélhetik és megérezhetik a természet nagyszerűségét, megszerethetik jobban a növényeket, állatokat, és rácsodálkozhatnak az élet változatosságára.

Az erdei iskolai foglalkozások nem tantárgyi rendszerűek; a tankönyvi anyagtól többé-kevésbé elszakadva gazdagítják a gyerekek ismereteit és képességeit.

Egyik legfontosabb megvalósítása, hogy pozitív magatartást alakít ki a környezettel szemben, azáltal, hogy felkelti érdeklődésüket és igényüket a kiegyensúlyozott környezet létrehozása és megőrzése iránt, valamint néhány környezetvédelmi szokást is kialakít.

Mint minden projektben, itt is fontos, hogy a diákok az erdei iskola tevékenységrendszerének kitalálásától az utólagos értékelésig minden szakaszban aktív szerepet kapjanak.

Az erdei iskola tartalmilag szervesen épüljön be az iskola mindennapi, „normál” életébe. Legyen tehát előzménye és következménye is.

Íme egy kis ízelítő a III.B osztály programjából:

1. nap A víz napja:

    Kirándulás a Kőkúthoz, víz- és talajminta gyűjtése/Kísérletek: talajminták vizsgálata, megfigyelések rögzítése; Vízi parányok címmel mikroszkópos foglalkozás

2.nap A rét és az erdő napja:

    Növényvilág és klíma kapcsolata (bemutatás, beszélgetés, önálló munka); kirándulás a Pünkösdirózsa rétre; A nyári erdő színei; az erdő leggyakoribb fáinak, virágainak megfigyelése

3. nap Az állatok napja:

    kihalt és veszélyeztetett állatok (pps-es bemutató); túrázás a Kőlyukhoz, Fácán tanösvény; állatok megfigyelése; vadvédelem: Miért és hogyan védjük a vadállatokat?

4. nap A természetvédelem napja:

    a természet védelme – kutatás végzése; túrázás a Hosszúkőre; a kutatás eredményének bemutatása; a hulladékok újrahasznosítása; divatbemutató

5. nap A természetismereti vetélkedők napja:

    vetélkedők; túrázás a Kiskőre; az erdei iskola program értékelése; kiállítás

Kiegészítő tevékenységek:
virágpaletta készítése; szabadtéri játékok; karaoké; rókavadászat; tábortűz; meseolvasás, beszélgetés, szerepjáték — Wass Albert: Erdők könyve, Tavak könyve
Az erdei iskolában a tanítás-tanulás folyamata tehát a hagyományos iskolai ismeretközvetítéstől alapvetően különböző közegben szerveződik. A “máshol-lét” élményének hatására felbomlanak a hagyományos iskolai tanulásszervezési formák keretei. Ezzel azok korlátait túllépni, meghaladni is képes.

Az erdei iskola azonban még e különös, nagyon is életszerű megismerésnél, tanulásnál is többet jelent. Olyan együttes élménnyé alakul, mely kedvezően befolyásolja mind a környezethez, mind az egymáshoz való viszonyunkat. Tanulót, pedagógust egyaránt kimozdít hagyományos “iskolás szerepéből”. Az új helyzetekben pedig sajátmagunk és társaink képességeivel, tulajdonságaival is folyamatosan szembesülnünk kell. Ezért e program a szociális tanulásnak is fontos színtere.

Az erdei iskola sajátos, közös kaland, felfedezés, izgalmas “valóságközeli” tanulási élmény.

Élményekben gazdagabb lesz az az osztály, amelynek közössége részt vesz az erdei iskola által
felkínált kalandokban.

Szabó Éva tanítónő

Megjelent a Báthory-évkönyv, 2011-2013, 83-85.oldalán.